Vil sikre rusomsorg for familier

KrFs Hans Fredrik Grøvan krever at rustiltak for småbarnsfamilier trygges med penger direkte fra statsbudsjettet.

Les mer på NRK Valgscenen.

nrk__670x501_03092013170901