Den uforglemmelige sommerferien

– Det er ikke alle som har råd til å ta ferie. Det ønsker vi å gjøre noe med. Ferietilbudet vårt er svært populært. Det sier Maria «Mia» Løland Jacobsen som har ansvaret når Blå Kors Kristiansand inviterer enslige foreldre fra hele landet til å legge sommerferien til Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Det er mange familier som av ulike årsaker ikke har anledning til å kunne dra på sommerferie, selv om man aldri så mye kunne ha ønsket det, forteller Mia. Det kan være at familien ikke har råd, eller kapasitet til å gjennomføre en ferie på egenhånd.
– Alle som har kunnet reise på ferie sammen med familien, vet hvor verdifullt det er. Minnene er mange. Når barna kommer hjem fra ferie, så er det alltid stas å kunne fortelle om alle opplevelsene fra turen, forklarer hun.
Men ikke alle kan. Blå Kors ønsker at flest mulig barn skal ha noe å fortelle om når skole eller barnehagen starter. Derfor arrangerer Blå Kors Ferie en ferie for hele familien, alt i trygge omgivelser.

To ferieuker

– Dette ferietilbudet har Blå Kors invitert til i over 40 år. Da det hele startet, var det en kvinnegjeng fra Kristiansand som ville gi alle muligheten til å kunne få en fin sommerferie med mange gode minner. Så det er litt av en arv å forvalte, sier hun.
Alle som trenger det, kan søke om støtte til deler av ferieoppholdet hos Nav og/eller Blå Kors.
Tilbudet er i hovedsak rettet inn mot barnefamilier som har eller har hatt alkohol-, rus- eller psykiske problemer nært inn på livet. Mange ønsker å være med på de to ulike ukene som det hele arrangeres, den første uken fra 30. juni til 5. juli for enslige mødre og fedre med barn, den andre uken fra 28. juli til 2. august for enslige mødre og hennes barn.
– Det gjør at vi er avhengige av gode medspillere, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som kan være med på å bidra til at vi kan gi et best mulig tilbud, sier Mia Løland Jacobsen.
Sammen med andre barnefamilier tilbringes noen gode dager på Folkehøgskolen på Birkeland. Der vil engasjere og godt skolerte ferieledere være til stede for å ordne med alt det praktiske, og sørge for at alle har det bra.

Mange aktiviteter

Vel fremme på Sørlandet legger Mia Løland Jacobsen og de nærmere 50 medhjelperne som gjørn en solid dugnadsinnsats, opp til en lang rekke spennende og gode aktiviteter. Det blir besøk i Dyreparken, det blir skjærgårdsturer og bading. Fisketurer til Randøya sammen med WayBack arrangeres. Guttene bak motorsykkelgjengen Holy Riders har takket ja til å være med på den dagen som er satt av til grillfest. Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård i Lillesand skal besøkes, med turer på hesteryggen, diverse spill, mulighet for å være med på ulike gårdsaktiviteter, samt at Creative Crossroad tar ansvaret for et eget hobbyverksted.
– I tillegg blir det flere gode overraskelser, lover Mia.
Ferietilbudet som Blå Kors gir, har vært drevet i 40 år. Tilbudet er forankret i Blå Kors sitt eget verdigrunnlag, basert på et felleskristent verdigrunnlag som fremmer rusfrihet i samfunnet. Løland Jacobsen sier det er viktig å utvikle feriekonseptet slik at det passer med de behov og ønsker som deltakerne anno 2014 har.
– Konseptet må utvikles og foredles. Det er viktig å vite hva som skal til for at deltakerne føler seg inkludert på en god måte. Blå Kors har utviklet seg kraftig de siste årene, og blitt en mer synlig kulturbærer med Posebyen Frivilligsentral og konsertkonseptene Blå Torsdag og Blå Gospel som noen eksempler, sier Løland Jacobsen som selv holder på med en master i kulturledelse.
– Derfor ønsker vi å bruke synlige lokale og regionale kulturbærere, noe som kommer alle deltakerne, men også vi i Blå Kors til nytte, sier hun.
I fjor deltok over 40 familier på ferietilbudet som Blå Kors gir. I år håper hun antallet kan økes.
– Vi har deltakere fra hele landet, men faktisk for få fra Sørlandet, sier hun, og oppfordrer langt flere sørlandske familier til å søke, sier hun, og opplyser avslutningsvis at det er mye mer informasjon å hente både på websiden og Facebooksiden til Blå Kors Kristiandsand.

bilde5