– Det gir så mye tilbake

– Jeg hadde sikkert vært fattigere om jeg ikke hadde vært med i dette arbeidet.

Uttalelsen fra Marit Johannessen kan stå som en god oppsummering på det mangeårige arbeidet som basarkvinnene i Blå Kors har drevet i flere tiår, og hvor det som samles inn, går til å gi dem som trenger muligheten for gode ferieopplevelser på Sørlandet.

Av Ivar Eidsaa

- Den 15. oktober inviterer kvinnene i Blå Kors til basar. Pengene går uavkortet til Blå Kors Ferier, sier Marit Johannessen.

– Den 15. oktober inviterer kvinnene i Blå Kors til basar. Pengene går uavkortet til Blå Kors Ferier, sier Marit Johannessen.

At Blå Kors kan tilby gode ferieopplevelser for de som ellers ikke har muligheten til det, er ikke av ny dato. Faktum er at i flerfoldige tiår har kvinnene i Blå Kors drevet et systematisk og godt arbeid for å skaffe til veie midler slik at blant annet Blå Kors Kristiansand kan gi et godt ferietilbud.

– Mange har vært med i arbeidet lenge, for vi ble tidlig med, smiler Marit Johannessen.

– Noen av dem som selv ble med i kor og speiderarbeid i regi av Blå Kors Kristiansand da de var barn, er fortsatt med og gjør en innsats, selv om de nå er blitt både bestemødre og oldemødre. Så vi er ikke de eneste som har vært med lenge. Vi er flere, forklarer hun.

Ble med som barn

Hun er selv et godt eksempel. Som barn og tenåring ble hun med i speiderarbeidet. Senere begynte hun også i koret som Blå Kors Kristiansand drev.

– Det var en fin tid. Det gav oss gode opplevelser. Vi ble tatt imot på en god måte. Det ble naturlig å fortsette som ledere i speiderarbeidet da vi ble ungdommer/voksne, sier hun.

Blå Kors har alltid hatt som utgangspunkt å skulle være til stede for mennesker som trenger det og gi dem en håndsrekning. Etter hvert ble ideen om også å gi dem som ikke hadde råd til ferie, en hel ukes sommerferie på Sørlandet. Hva var vel da mer naturlig enn å etablere et basararbeid for å skaffe til veie pengene som trengtes. I flere tiår har de holdt på. Med årene har flere hundre familier kunne nyte godt av tilbudet.

Torill Jakobsen var med og startet treffene for en del mødre som var med på feriene med sine barn.

– Vi har fremdeles hjemmetreff en gang per måned, sier hun.

Fikk inn over 100.000

I tillegg til selv å samle inn gevinster og lodde ut, har de driftige kvinnene vært rundt til både bedrifter og organisasjoner som Civitian og Lions for å be om en håndsrekning. Og det har de fått. Ett år fikk de attpåtil en støtte fra LOS-fondet på hele 80.000 kroner. m

– Det året fikk vi inn over 100.000 kroner. Vi sper på med det vi får inn gjennom basaren, forklarer Marit Johannessen. Blå Kors Kvinneforeninger på Sørlandet møtes jevnlig, og på hvert møte går kollektbøssa rundt bordet.

Etter hvert som årene har gått, er det færre som er med. Men de som er med, legger ned en imponerende og forbilledlig innsats.

Det er kvinneforeninger i Blå Kors-regi på Flekkerøy, Kristiansand, Vennesla og Mandal som støtter opp om feriene, likedan en dame på Rykene som gjennomfører basar to ganger i året. I tillegg kommer det også inn gave fra Lyngdal Blå Kors.

Betyr uendelig mye

– Årlig får vi inn en 60-80.000 kroner som blir øremerket til feriearbeidet, sier Johannessen, takknemlig for alle gaver og all støtte.

– Også til årets sesong fikk vi gratisbilletter fra Dyreparken. Dyreparken har sponset oss i flere år. Takket være flere sponsorer får vi muligheten til å kunne gjennomføre ferietilbudet, og det motiverer sterkt å se hvor mye det betyr for dem som er med. For flere av dem er dette eneste muligheten de respektive familiene har for å kunne få en ferie sammen. Alle som bidrar skal vite at det betyr uendelig mye for den enkelte familie, sier hun.

– Det som motiverer oss, er å se hvor mye det betyr for de som får være med. Det har gjort meg glad, og det er godt å se at det betyr noe å skulle bidra, sier Marit Johannessen.