Fengselsarbeidet: – Det nytter

I flere år har Blå Kors drevet et arbeid for de innsatte i Kristiansand fengsel. – Arbeidet bærer frukter. Det nytter å bry seg, sier Trond Gundersen, som har vært sentral i arbeidet i en årrekke.

Av Ivar Eidsaa

Blå Kors Kristiansand har drevet et arbeid overfor innsatte i Kristiansand fengsel i en årrekke.

Blå Kors Kristiansand har drevet et arbeid overfor innsatte i Kristiansand fengsel i en årrekke.

Statistikken viser at cirka 20 prosent av de som soner en dom i norske fengsler har tilbakefall og må sone ny(e) dom(mer) på et senere tidspunkt. Selv om statistikken kan se negativ ut ved første øyekast, er det ifølge Gundersen viktig å se på virkeligheten bak tallene.

– Vi er vel alle slik at det betyr noe når noen bryr seg om oss. Gjennom arbeidet vi driver, ser vi at det nytter. Det er utallige eksempler på innsatte som blir motivert til å ta nye skritt i livet.

Flere av dem får et tilbud via Borgestadklinikken avdeling Loland. Andre blir motivert til å starte skolegang og kommer seg videre i livet, forteller Gundersen.

Ber til Gud med innsatte

– Hvert eneste år opplever vi også at vi får be til Gud med innsatte. De tar imot frelsen, og det er alltid like sterkt å se hvilken kraft det ligger i omvendelsen med tanke på å bli motivert til å gjøre en forandring i livet, legger han til.

Fengselsarbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, er en del av et samlet tilbud som gis.

– Vi er flere som deler på arbeidet. Fengselsprest Bjarte Leer Helgesen gjør en formidabel innsats. I tillegg har Shalam, Frelsesarmeen og vi i Blå Kors ansvaret for hver vår månedlige gudstjeneste, sier han. Røde Kors Visitortjeneste og Wayback er også viktige aktører Fire-fem fra Blå Kors Kristiansand er med hver gang. Etter gudstjenesten blir det alltid tid til sosialt samvær.

– Vi har med kake og kaffe. Det virker som om tilbudet er populært. Til hver gudstjeneste er det med cirka 15 av i alt 20 innsatte, opplyser han.

– I fengselet kan vi være rett på sak, og det er sterkt å oppleve at det som formidles treffer, sier han.

Populært tilbud

– Vi får mange tilbakemeldinger på at tilbudet er populært. Det er ikke så mange tilbud for de innsatte sier han.

Trond Gundersen forteller at han selv var med i dette arbeidet første gang så tidlig som i 1976.

– Da hadde arbeidet pågått i flere år allerede.

– Vi ønsker å gjøre noe mer utover gudstjenestene vi allerede har, sier Gundersen.

Så i høst har han fått et ubetinget «ja» fra fengselsledelsen om å kunne gå i gang med et Alphakurs.

– Vi forsøker å legge opp til et møte i uken, sier Gundersen, som berømmer ledelsen ved Kristiansand fengsel for et godt og nært samarbeid gjennom en årrekke.

– Arbeidet er veldig meningsfylt. Det er viktig å sette enkeltmennesker i sentrum og vise medmenneskelighet. Erfaringen er at arbeidet nytter. Det har en god effekt, sier Trond Gundersen.