Stort loddsalg til godt formål

– Loddsalget går svært bra, smiler Torstein Elefsen, der han sitter ved et bord i 2. etasje på Amfi Vågsbygd og selger godt med lodder til basaren i regi av Blå Kors Kvinneforening.

Av Ivar Eidsaa

- Hovedgevinsten i lotteriet er dette bildet malt av Per Ove Sødal, til en verdi av 6.000 kroner,   sier Torstein Elefsen.

– Hovedgevinsten i lotteriet er dette bildet malt av Per Ove Sødal, til en verdi av 6.000 kroner,
sier Torstein Elefsen.

– Det er moro å se hvilken oppslutning det er om loddsalget, sier Elefsen. En av dagene denne uken solgte han 720 lodd. Dagen etter over 500, og slik har det fortsatt.

Inntektene fra basaren går til Blå Kors Kvinneforening. Overskuddet fra basaren brukes til å gi de som trenger det muligheten for å kunne feriere med seg og sine i gode og trygge omgivelser. Da Blå Kors Ferier arrangerte ferieuker på Sørlandet i sommer, var det et betydelig antall som var med.

– Jo flere lodd som selges og jo mer som kommer inn, jo flere er det mulig å kunne gi et tilbud til, sier Elefsen.

Har holdt på i over 40 år

– Da jeg så hvilken innsats kvinnene i Blå Kors legger ned for å få dette til, var det ikke vanskelig å spørre om jeg kunne hjelpe til. Lillian har drevet lotteriet i 40 år, og hvorfor da ikke hjelpe. Både dem og ikke minst de som drar nytte av tilbudet, fortjener at vi alle slutter opp om denne gode saken, sier Elefsen.

– Hvordan kom du på å sitte her og selge lodder?

– Jeg har sittet og solgt lodder her tidligere. Jeg kjenner senterlederen godt, og det er mange Flekkerøyfolk som er innom, så når oppgaven er å selge lodd, så kunne jeg ikke sitte på en bedre plass å gjøre det, sier Elefsen som selv er bosatt på Flekkerøy.

Gevinstbordet viser litt av hvilken giverglede som har preget bedrifts- og butikkeiere.

Gevinstbordet viser litt av hvilken giverglede som har preget bedrifts- og butikkeiere.

Elefsen har med et par border hvor flere av gevinstene til lotteriet er stilt ut. Drill, kaffemaskin, verktøy, interiør og ikke minst et maleri malt av Per Sødal er tatt med. Maleriet til Sødal skal være førstegevinsten i lotteriet på basaren.

Mange slutter opp om arbeidet

Elefsen sier videre mange er flinke til å skulle slutte opp om arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver.

– Når du ser på gevinstbordet, er det snakk om gevinster for store verdier. Både næringsliv, butikker og privatpersoner har sluttet opp og vært svært villige til å bidra. Svært mange sier også ja til å kjøpe lodd. Blå Kors har en standing ute i befolkningen som er sterk, det viser alle tilbakemeldingene, sier Elefsen.

Han forteller om mannen som så lotteribordet, og som gikk rett i minibanken og tok ut tusen kroner som han kom med.

– Han sa han ikke trengte lodd en gang, da han ville gi Blå Kors en gave fordi han syntes arbeidet som drives er så viktig, forteller Elefsen.

Basar og marked

- Julius må jo være med, og er en av flere gevinster som barn kan ha glede av, sier Torstein Elefsen.

– Julius må jo være med, og er en av flere gevinster som barn kan ha glede av, sier Torstein Elefsen.

Tidligere år har overskuddet fra Blå Kors-basaren havnet på en 40.000 kroner. Målet Elefsen og alle de andre som er involvert har i år, er å nå 100.000 kroner i overskudd.

– Tenk hvor mange som vi få mulighet til å kunne få en god ferieopplevelse, da, sier Elefsen stille.

Blå Kors-basaren er ikke det eneste arrangementet Elefsen er engasjert i. Basaren som går 24. april, avløses av det årlige markedet 9. mai, et marked som med årene bare har vokst og vokst. Inntektene fra markedet i mai går til Posebyen Frivilligsentral.