Vårens vakreste eventyr

Noen kaller det vårens vakreste eventyr. Fredag 9. mars er det klart for kvinneforeningens vårutlodning i Blå Kors Kristiansand, storarrangementet hvor Blå Kors-kvinnene samler inn penger til de ulike virksomhetene som Blå Kors driver.

Av Ivar Eidsaa

– Fredag 9. mars arrangerer vi vårutlodningen, sier Lillian Kirkhus i kvinneforeningen i Blå Kors Kristiansand.

– Dette er en utlodning som har vært en årviss tradisjon helt siden krigens dager. Den gangen var nøden stor i Kristiansand. Mange hadde lite, og kvinneforeningen i Blå Kors valgte å gå i gang med en utlodning for å sikre midler til rusomsorgen, slik at de som trengte det blant annet kunne få mat og klær, forteller Lillian Kirhus, som i en kvinnealder har vært aktiv med i å arrangere det hele.

– Et rikt arbeid

– Det er et rikt arbeid. Vi er i dag en 15 kvinner som er med i kvinneforeningen og vi jobber jevnt og trutt lang tid i forveien for å sikre at det er mye å finne på gevinstbordene, og mye godt å bite i, forteller hun.

Trofast har Blå Kors-kvinnene holdt på. Lillian Kirkhus er klar på hvorfor:
– Det er mange som trenger hjelp. Kan vi gjøre en innsats for å bidra, så gjør vi det, sier hun med et smil rundt munnen.

Barnas Stasjon og ettervernet

Utover på 70-tallet valgte Blå Korskvinnene å støtte feriearbeidet for kvinner og barn.

– Vi begynte i det små. Vi syntes det var viktig at mor og barn kunne få et avbrekk fra en utfordrende hverdag, sier Kirkhus.

Siden den gang er det feriearbeidet som har fått overskuddet fra vårutlodningen. Skjønt Blå Kors-kvinnene har med årene også valgt å gi deler av pengene til Barnas Stasjon og til ettervernarbeidet som Trond Gundersen har ansvaret for. Resten er gått til feriearbeidet.

Har vokst i omfang

Med årene har feriearbeidet vokst i omfang. Det er stadig flere som har behov for å kunne få et ferieopphold for seg og sine. Derfor utvidet Blå Kors Norge tilbudet for noen få år siden, og valgte å skille ut feriearbeidet som egen virksomhet, kalt Blå Kors Ferier.

– Vi gjør det vi kan for å støtte opp om dette arbeidet, og vi ser hvor viktig det er, sier Kirkhus.

Kjøper gevinster av egne midler

De som kjenner til arbeidet som kvinneforeningen driver, kan fortelle at flere av dem kjøper gevinster av egne midler.

– Det er ikke så lett å gå rundt og be om gevinster, men det er jo noen som bidrar og vi er dypt takknemlige for det disse bidrar med, sier Kirkhus.

– Så har vi også en god gjeng som baker kaker og annet bakeverk. Det skal smake å komme på besøk til Blå Kors, humrer hun.

– Vi har de siste årene solgt rundt en 50 loddbøker på forhånd, og fått inn en 18-20.000 kroner på det. I tillegg har vi åresalg på selve dagen. Dersom det blir OK vær og mange tar turen, så klarer vi forhåpentligvis å kunne samle inn en 70.000 kroner til sammen, sier Lillian Kirkhus.