Oppføringer av Benedikte Sofie Rom Abrahamsen

En utrolig giverglede

Da Norge ble stengt ned og mange måtte holde seg hjemme var det mange som ønsket å bidra overfor dem som hadde behov for hjelp og støtte. Trond Furseth i Blå Kors Kristiansand forteller om en enorm givervilje og giverglede. – Resultatet ble at vi kunne hjelpe mange, sier Trond Furseth.