Dag 4: Oddleif Flaat

Oddleif Flaat

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-arbeidet allerede i 1947, forteller Oddleif Flaat. Han vokste opp i Posebyen, og da speiderarbeidet til Blå Kors startet opp i 1947, var det helt naturlig å bli med der.

  • Arbeidet utviklet seg raskt. Mange ble med. Engasjementet kom fort. Det var en spennende tid, sier han.
  • Aktiviteten var god på denne tiden. Det hadde vært lite å ta seg til under krigen, så det var stor stas å skulle bli med i noe, sier Flaat, som har vært med i speiderarbeidet i tilnærmet en mannsalder.
  • Du vet, en gang speider, alltid speider, humrer han.

Speiderarbeidet fortsatte å utvikle seg på en god måte utover på 50- og 60-tallet. Mange barn og unge så det som positivt å komme ut i naturen sammen med jevnaldrende og sammen skape gode opplevelser.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Etter hvert som tiden gikk, ble Oddleif Flaat med i ungdomsforeningen og i 1970 ble han formann for Blå Kors-foreningen i Kristiansand, noe han for øvrig var i ni år.

  • Det var ikke så lett å få tak i noen til å ta over. Da jeg ble spurt, svarte jeg at dersom han og henne kunne ta ansvaret for det og det området av arbeidet, skulle jeg ble formann. Og dermed var jeg i gang, ler Flaat.
  • Blå Kors-arbeidet i Kristiansand vokste. Det krevde mer å være leder av arbeidet, sier han. Flaat arbeidet til daglig som typograf hos Stav Johanssens Trykkeri, men gikk ned i halv jobb for å få tid og anledning til å kunne skjøtte sitt verv som leder av foreningsarbeidet i Kristiansand.
  • Slik ble det frem til jeg ble pensjonist, og etter den tid er det blitt Blå Kors så å si hele tiden, smiler han.

Som leder av Blå Kors-foreningen innebar jobben å ha ansvaret for driften totalt sett, være seg det økonomiske og administrative.

Det innebar også å holde driften godt i gang ved institusjonene som Blå Kors Kristiansand drev, dets eiendommer og aktiva. Hovedhuset, for å si det slik, var den gang som nå Gyldenløvesgate, hvor det ble gitt arbeidstrening og aktiviteter. Det ble drevet internat i Fiskådalen, med seks hybelleiligheter.

Blå Kors-kretsen og Blå Kors-foreningen i Kristiansand drev sammen behandlingstilbudet på Loland. Etter en tid overtok kretsen driften av Loland, mens foreningen fikk ansvaret for driften av bokhandelutsalget som den gang lå i Lillemarkens. Bokhandelen ble drevet helt frem til årtusenskiftet.

Ditt sivile liv:

Jeg er nå pensjonist, men har gode og aktive dager i Blå Kors likevel.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har vært svært verdifullt og meningsfylt å være med. Utgangspunktet mitt har alltid vært at har jeg sagt ja til å være med, skal jeg være med fullt og helt. Det er viktig og fint å engasjere seg i forhold til de menneskene man møter, ung som eldre. Det er mange som trenger hjelp, og det har betydd mye å få anledning til å gjøre en innsats for dem som trenger det mest.

I dag er jeg med i både Brødrekoret og Musikkoret, og vi er ofte ute på tur, rundt en hundre ganger i året.

Din oppfordring til andre:

Det gir svært mye tilbake å være med, og her i Blå Kors bestemmer man selv hvor ofte man har anledning til å kunne bidra. Så min oppfordring er å ta turen innom og se hva som kan passe.

Dag 3: Eldbjørg Jærnes

Eldbjørg Jærnes

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-foreningen for en syv-åtte år siden. Gjennom Blåens Reiser arrangere Trond Gundersen flere turer i løpet av året, og jeg ble invitert med på en av disse. Jeg hadde før turen ikke vært i nevneverdig kontakt med Blå Kors i Kristiansand, men jeg opplevde turen og stemningen som så hyggelig at jeg begynte å gå på de faste samlingene som Blå Kors-foreningen har i Blå Kors-lokalene i Gyldenløvesgate.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Vi er alle med og bidrar, hvor det går på rundgang hvem som tar hånd om det praktiske.

Ditt sivile liv:

Jeg er nå pensjonist. Da jeg var yrkesaktiv arbeidet jeg som sykepleier.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir meg svært mye å være med. Her har jeg fått oppleve et inkluderende og varmt fellesskap, hvor den enkelte blir sett og respektert for hvem hun eller han er, et veldig godt fellesskap med et sterkt sosialt tilsnitt.

Det er god evangelisk tale og mye sang, verdier jeg setter svært høyt. Her står Jesus i sentrum for det som skjer.

Din oppfordring til andre:

Vi går nå julehøytiden i møte og mitt ønske er at vi lar julens budskap komme i fokus. Videre at vi ser hverandre og ikke bare holder på med det materielle, men at vi kan ta vare på hverandre. Det er mange som ikke har det bra i julen, veldig mange, faktisk. De som sliter, sliter i høytidene. Det er da man kan kjenne ekstra sterkt på savn, ensomhet og utenforskap, kanskje som følge av dårlig økonomi i familien.

Dag 1: Eva Sæthern Arneberg

Eva Sæthern Arneberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Anne-Randi Hanssen og jeg hadde vært kolleger ved Kvadraturen skolesenter, og jeg ble godt kjent med henne, og satte pris på hennes varme og vinnende vesen. Hun satte virkelig spor etter seg som helsesøster.

Hun sluttet imidlertid ved skolesenteret for å ta over som virksomhetsleder ved Barnas Stasjon, og det ble naturlig å starte opp som Tidgiver ved Barnas Stasjon

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I starten bidrog jeg under middagssamlingene, senere også for gruppen unge voksne hvor vi lager mat sammen i en god sosial atmosfære. Det er fint å kjenne på den gode atmosfæren rundt bordet. Vi er en fast gjeng som er sammen, og det er fint å møtes og bli kjent over tid.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg har alltid vært en person som har engasjert meg, rett og slett fordi det gir så mye tilbake. Det er hyggelig å bidra for andre. Det er bra fr oss midt i livet å ha kontakt med barn og unge slik vi får det gjennom Barnas Stasjon. Det er alltid givende å være sammen med ulike aldersgrupper.

Jeg trives veldig godt. Det er en romslig og fin plass å komme til. Det har vært fint å bli kjent med Blå Kors som organisasjon og se bredden i arbeidet. Jeg er imponert over hvor mange som er med og bidrar som Tidgivere.

Din oppfordring til andre:

Alle har mer eller mindre noe å gi. Når det gjelder å bidra som Tidgiver i Blå Kors, bestemmer man selv hvor mye og hvor ofte man ønsker å være med, og man bestemmer selv hva slags oppgaver man ønsker å arbeide med. Det å på nært hold erfare det store hjerterommet som er i Blå Kors, er noe helt spesielt.

Adventskalender Tidgiver: 24. desember

Navn: Obed Ahmad Aldiab

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg er født og oppvokst i den syriske byen Khan Shaykhun. Byen har vært hardt rammet av krigen, og ble blant annet bombet av Assad-regiment. Jeg ble selv alvorlig såret, og måtte gjennom flere operasjoner på sykehuset. Jeg ble tvangsinnkalt til forsvaret, men valgte å flykte da jeg fikk ordre om å krige i gatene mot min egen bybefolkning. Frem til dette hadde jeg arbeidet med å ta imot og distribuere post.

Vi var rundt en 30 personer som valgte å flykte sammen, først til Tyrkia, så gjennom Kroatia, via Russland og Sverige, innen jeg kom til Norge og Kristiansand for nærmere to år siden.

Her i Kristiansand drev Blå Kors et godt arbeid inn mot flyktninger og asylsøkere, og det var på denne måten jeg ble kjent med hva Blå Kors var og hva Blå Kors står for, og kom i kontakt med mange flotte mennesker. Jeg kom til Kristiansand for åtte-ni måneder siden og gjennom Blå Kors lærer jeg norsk og om norsk kultur.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt med i Blå Kors Ung, og arbeider her sammen med mange barn og unge. Det er mange gode aktiviteter å være med på. Kommer jeg i kontakt med andre, anbefaler jeg dem varmt å bli med. Jeg har funnet en ny familie i Blå Kors Ung, og har truffet mange gode mennesker.

Ditt sivile liv:

Jeg har fått meg jobb! I sommer arbeidet jeg ved Kristiansand Dyrepark, på kjøkkenet, hvor jeg arbeider som kokk. Det er godt å få arbeidspraksis, treffe andre, lære norsk og kjenne at jeg kan bidra og gi noe tilbake.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er veldig fint å kunne være aktivt med. Her kan jeg bidra og gjøre noe for andre. Mange av dem som er kommet til Kristiansand som flyktninger eller asylsøkere er med, så i Blå Kors Ung er det mange kulturer representert.

Miljøet i Blå Kors Ung er veldig bra. Det er Maria Jacobsen som leder arbeidet. Vi kaller henne bare for Mamma Mia!

Din oppfordring til andre:

Når jeg kommer i kontakt med andre asylsøkere, flyktninger, eller personer fra andre kulturer, sågar også norske ungdommer, oppfordrer jeg dem til å bli med i Blå Kors Ung. Miljøet er svært godt. Her er det trygt å være. Her får vi noe godt og positivt å gjøre, og kan hjelpe og veilede andre ungdommer som trenger det.  Selv om mange av oss kommer fra andre land, ønsker vi alle det samme: Et trygt liv hvor vi kan bidra og bety noe for andre. Nå arbeider jeg selv med å lære mer norsk, målet er å studere og på sikt få en fast jobb, og jeg skal gjøre alt jeg kan i så måte. Norge har hjulpet meg. Da vil jeg gi noe tilbake.

Adventskalender Tidgiver: 23. desember

Navn: Irene Stjern Melbye

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ville gjerne være med på noe som kunne gi gode minner, samt å bidra til å bygge gode minner hos andre, det å kunne lage gode «album» hos andre. For noen handler det mer å gi og å kunne få gode pusterom.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med som Tidgiver på Barnas Stasjon, og synes det er fin tå kunne bidra til at barn og foreldre kan ha gode stunder sammen.

Jeg er med på middagssamlingene og er også med i pappagruppen. Det er virkelig flott å være med i den verdenen som Knut Are Jølstad, som arbeider ved Barnas Stasjon skaper for de som er med, en fantastisk fin fyr, rett og slett!

Barnas Stasjon arrangerer av og til turer, og jeg har vært både til Hovden og Danmark.

Ditt sivile liv:

Jeg er utdannet sosionom, og hadde i perioden januar-juni 2015 praksistiden på Barnas Stasjon. Det gjorde et sterkt inntrykk. I dag arbeider jeg som miljøterapeut ved en barnevernsinstitusjon, hvor vi ansatte bor sammen med beboerne i fire dager av gangen når vi er på jobb. Vi har en turnus på fire dager på, syv dager av, og disse dagene bruker jeg på Blå Kors. I dag er vi en 24-25 frivillige som bidrar inn mot det arbeidet som Barnas Stasjon driver.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det å være med å forme verdens største minnebok, er noe helt spesielt. Å være med gir en godfølelse og mange gode minner som kan være gode å ta fram på en regnfull dag. Det gir en lykkefølelse å være med, så da er det ingen som trenger å måtte ty til lykkepillen, da!

Din oppfordring til andre:

Min klare oppfordring er at vil man være med i en uforpliktende setting, er det bare å prøve. Men jeg advarer: Det gir så mye tilbake! Det fine i Blå Kors Kristiansand er mat man kan være med når det måtte passe, og inn mot hva man har lyst til, og ikke glem at det fort blir vanedannende. Det er rett og slett kjærlighet på blå resept, og det beste legemiddelet som finnes.

Adventskalender Tidgiver: 22. desember

Navn: Ole Vidal

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har vært rusmisbruker og ønsket å være del av et godt miljø. Jeg hadde gått på Halvveishuset som ligger vegg i vegg med Blå Kors Kristiansand i Posebyen, og hadde lyst til å gjøre noe helt nytt. Jeg hadde slitt med både stoff og alkohol og i 2013 begynte veien tilbake til både å bli rusfri og å etablere et rusfritt liv. Jeg hadde prøvd et par ganger før, men opplevd tilbakeslag. Det er viktig å være del av et miljø hvor man kan snakke om utfordringene man møter. At man over tid slutter å snakke om dette, kan være farlig. Å kunne snakke om det hele gjør at det letter, sakte, men sikkert.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Da jeg ble med som Tidgiver, ble jeg med i gjengen fra Blå Kors Kristiansand som rigget Aquarama med reklameskilter før og etter hjemmekampene til Vipers.

Det ble også andre oppgaver etter hvert, og jeg har vært med under Blå Gospel-konsertene og Blå Torsdag-konsertene. Jeg har også vært med under Helaften.

I dag er jeg med en del i Småjobbsentralen i regi av Steg for Steg, og jobber nært med Cato Wiig og Vidar Loland, et veldig bra opplegg. Oppgavene gjør at arbeidsdagen blir variert og med godt innhold.

Ditt sivile liv:

Jeg har jobbet med markedsføring i noe over ett år for en bedrift her i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

I Blå Kors blir hver enkelt sett på en god måte. Jeg prøver å gi videre det jeg selv har fått. Det er verdifullt at man alltid blir ønsket varmt velkommen, at noen husker navnet ditt, og at de som er her, er interessert i hvordan jeg har det. Da blir det lettere å skulle dele når utfordringene kommer, og når jeg har en dårlig dag.

Din oppfordring til andre:

Jeg anbefaler virkelig andre å bli med i Blå Kors. Her kan man få nye venner, og det gir mye tilbake å gi av sin egen tid. Hos Blå Kors får man alt man ikke kan kjøpe for penger. Drømmen min er å kunne få en jobb et par år frem i tid, og å kunne bidra som Tidgiver i Blå Kors i tillegg. Mulighetene ligger der!

Adventskalender Tidgiver: 21. desember

Navn: Siren Frestad Fjellestad

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg begynte i Blå Kors Kristiansand for noe over ett år siden. Jeg ville ha noe positivt å fylle hverdagen med. Jeg var selv ferdig med behandling og hadde ikke skole eller jobb å gå til. Jeg visste at Blå Kors Kristiansand drev Halvveishuset, en videregående skole i Øvrebø og rusbehandling på Borgestadklinikken avdeling Loland.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Ganske tidlig ble jeg med i Kulturell fritid, et tilbud hvor vi er flere som møtes for å lage, skape, strikke og forme. Etter hvert var det en venn som også bad meg om å bli med i Blå Kors Ung, og der har jeg vært mye med siden.

Ditt sivile liv:

Jeg går på skole for å få komplett studiekompetanse, og ønsker å fortsette på universitetet. Det er deilig å se at det fungerer. Drømmen er å bli sosionom og å arbeide med sinte, misforståtte barn og unge, hjelpe dem som står i fare for å begynne med rus, slik at de lar være. Jeg har selv erfart hva rus gjør med en, og det er ikke så greit, for å si det slik.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt veldig mye tilbake å være med. Det har gjort hjertet mitt mykere, og det er blitt lettere å ta til seg kjærlighet. Føler at jeg kan bruke meg selv med de evner og anlegg jeg har, og å få anledning i praksis til å bry meg om andre. Det er rett og slett bare helt nydelig!

Det er en fin plass å være. Miljøet er godt. På Blå Kors Ung snakker og leker vi, lager mat og prater. Vi er til stede for hverandre når noen har behov for det. Vi er god gjeng som samles, og det varierer fra gang til gang hvor mange som kommer.

Jeg er 23 år, og det er deilig å vite at jeg har hele livet foran meg. Det jeg har erfart tidligere, har vært erfaringer som ikke har vært så gode. Jeg har hatt en tøff oppvekst. Så alt det gode jeg nå opplever, er en ren bonus. Jeg prøver alt jeg kan å bruke tidligere erfaringer til noe positivt, til å hjelpe andre.

Din oppfordring til andre:

Det er en utrolig flott tilhørighet i Blå Kors. Vi blir alle sett for det vi er, og får kjærlighet og respekt. Det gir meg så skikkelig mye tilbake. Derfor kan jeg varmt anbefale andre å ta kontakt. Det er alltid en plass som venter hver enkelt.

Adventskalender Tidgiver: 20. desember

Navn: Kirsten Bransdal

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har i mange år vært venninne med Kirsten Rypestøl som arbeider i administrasjonen hos Blå Kors Kristiansand, og fikk gjennom henne et godt innblikk i arbeidet som drives. Jeg ble imponert over bredden og omfanget, og sa at dersom det skulle være behov, kunne jeg gjerne bidra der det var behov.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

For en to års tid siden startet jeg, da med å hjelpe Rypestøl med fakturering, hvor jeg har ansvaret for all fakturering, bortsett fra de løpende fakturaene som sendes ut. Dette som et alternativ for Blå Kors i stedet for å bruke benytte betalte tjenester.

I dag bidrar jeg et par-tre timer annenhver uke.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider i Kreditorforeningen, og har vært der en fire års tid.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint å være med og hjelpe i et arbeid som er så omfattende, fra de som sliter mest til barne- og ungdomsarbeid og kulturtilbud. På kort tid har arbeidet vokst mye i omfang, og jeg møter bare hyggelige og flotte folk, det er rett og slett et godt team. Jeg gleder meg hver gang jeg kan bidra.

Din oppfordring til andre:

Min oppfordring er å ta kontakt. I Blå Kors-arbeidet i Kristiansand er det oppgaver for noen og enhver. Bredden er stor. Muligheten for å bidra med det man kan er stor. I Blå Kors trenger man heller ikke ha vært med i et frivillig arbeid tidligere. Det blir gitt en god opplæring. Når Blå Kors utvider med nye tilbud, øker også behovet for frivillige hender. Det å være vitne til den flotte utviklingen som mange mennesker har tatt, er svært motiverende. Her det et tilbud og muligheter for alle og enhver, uansett ståsted i livet.

Adventskalender Tidgiver: 19. desember

Navn: Kjell Tellefsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da barna var små og drev med idrett, var jeg aktivt med. Etter hvert som de ble større, ønsket jeg å fortsette med frivillig arbeid på en eller annen måte. Jeg tok kontakt med Blå Kors Kristiansand. Dette var sommerstid 2015, og siden har jeg vært med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med da botilbudet i Vågsbygdveien 3 startet opp, og også da et botilbud startet opp i Setesdalsveien. Dette tilbudet krevde mye ressurser, og det ble lagt ned, da driften ble for dyr.

Det er etablert to ulike grupper for mennesker som trenger oppfølging. I dag jeg aktiv med i den ene av gruppene. Vi møtes annenhver mandag, og gjør noe sosialt sammen. Vi lager av og til noe mat sammen, vi tar ulike utflukter sammen, for eksempel en fisketur eller en tur på Fiskebrygga. Det er i dag 21 beboere ved Vågsbygdveien 3, et permanent botilbud for de fleste, et midlertidig tilbud for noen få.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider som miljøarbeider på ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Jeg har tidligere arbeidet i psykiatrien med rus og andre diagnoser, så det passer følgelig fint å bidra inn mot beboerne i Vågsbygdveien 3.

Din oppfordring til andre:

Vi skulle ha vært langt flere frivillige enn det vi faktisk er. Behovet for frivillige hender er stort. En god regel for suksess i livet er å gi tilbake uten å forvente å få noe tilbake. Det rare er at ved å gi noe tilbake, så får man så mye selv, først og fremst glede over å være til nytte og se at den innsatsen som frivillige legger ned, faktisk betyr så mye.

Vi har en flott gruppe, og vi har vært sammen siden tilbudet ble etablert. Det er en gjeng preget av et helt fantastisk miljø. Det å være med gir en godfølelse som varer i mange dager. Tenk hva man går glipp av ved ikke å være med som frivillig!

Det er motiverende å se at mange tar gode skritt i livet. Noen slutter å ruse seg og legger om livet sitt med tanke på å etablere et rusfritt liv med skole og/eller utdanning.

Adventskalender Tidgiver: 18. desember

Navn: Jan Arvid Gausdal

Hvorfor ble du Tidgiver:

I voksen alder fikk jeg et begynnende alkoholproblem som utviklet seg dithen at det gikk utover både jobb og familie. Jeg stod formelig på bar bakke, og da jeg ønsket å ta grep i livet for å bli rusfri og etablere et nytt rusfritt liv, fikk jeg et tips om at det var et godt miljø i Blå Kors Kristiansand som ville spille positivt inn. Jeg tok kontakt med Camilla Rasch som da var leder av Posebyen Frivilligsentral, og da begynte noe å skje.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Da jeg ble med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand, var arbeidet preget av stor vekst. Nye tilbud kom til. Et av disse var Blå Kafé, et tilbud hvor Tidgivere fra Posebyen Frivilligsentral besøker omsorgssentrene i Elvegata, Stener Heyerdal og på Prestheia. Vi kommer på besøk hver uke, hvor vi inviterer beboerne på vafler og kaffe. Dette har jeg holdt på med siden, og jeg er i dag leder for dette arbeidet.

Jeg er også fritidsvenn for en mann som bor på institusjon, og besøker ham fast. Vi går gjerne tur, og er av og til innom en kafé for en kopp kaffe. Før dette var jeg følgesvenn, og fulgte de som hadde behov for det, til lege, apotek og butikk.

I tillegg er jeg med i gjengen som rigger Aquarama i forkant og etterkant når Vipers Kristiansand spiller hjemmekamp, og jeg er også med i Villmarksgruppa, et tilbud som ligger inn under Steg for Steg.

Ditt sivile liv:

Målet mitt er å få en jobb, gjerne en sjåførjobb.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg er med på en god del, og det blir ikke for mye. Jeg liker å være aktiv, og det er alltid bra å kunne møte andre. Det gir svært mye tilbake å være med.

Din oppfordring til andre:

Alle har en fritid og mulighet til å gi noe av sin tid til andre. Det fine med Blå Kors er at man selv bestemmer hvor mye, og når det kan være aktuelt å engasjere seg. Hvis vi er blitt så opptatt av vårt eget at vi ikke har tid til andre, har vi kanskje mistet mye på veien. Det er ikke et must å skulle bidra, men det gir svært mye tilbake å engasjere seg. Det gir glede, det gir respekt for det man gjør. For noen gir det trygghet ved at man har noe å gå til. Det fine med Blå Kors er at her kan alle være seg selv. Ingen trenger å forestille seg.