Adventskalender Tidgiver: 14. desember

Navn: Vidar Loland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da jeg sonet en dom for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, fikk jeg såkalt fotlenkesoning, det vil si soning med begrensninger for hvor jeg kunne bevege meg.

Jeg ønsket å ha noe meningsfylt i gjøre i denne tiden, og sammen med Kriminalomsorgen fikk vi ordnet til et opplegg hos Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt svært godt tatt imot. Jeg har jobbet en del sammen med Tore Næss, som har vedlikehold og drift av bygningsmassen til Blå Kors som sine arbeidsoppgaver. Det har gått i oppussing og vedlikehold.

Jeg har hatt noen helseutfordringer, og har av den grunn måttet slutte i jobben hos Sørlandschips. Det fine med å være med i Blå Kors, er at her har jeg stor grad av innflytelse på egen hverdag. De dagene kroppen fungerer godt, kan jeg bidra mer, og de dagene da kroppen ikke spiller på lag, er det mulig å jobbe noe mindre, eller i et roligere tempo. Det gir stor grad av trivsel å bli møtt på en slik måte.

Nå arbeider jeg mest sammen med Cato Wiig som leder Småjobbsentralen hos Blå Kors Kristiansand. Vi går veldig godt i lag, og Cato er en flott fyr å arbeide sammen med. Vi gjør mye forskjellig, alt fra å pusse opp, flytte og bidra i forkant av Helaften, for å ha nevnt noen av oppgavene.

Vi møter mange skjebner, og det er fint å kunne bidra overfor dem som trenger støtte og hjelp, praktisk og sosialt.

Ditt sivile liv:

Jeg har jobbet i Sørlandschips, og vil gjerne fortsette i Blå Kors etter endt soning, der det måtte være behov.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Jeg er glad for den forandringen i livet som er blitt meg til del etter at jeg kom med. Livet har tatt en helt ny retning.

Din oppfordring til andre:

Det fine med å være med, er at oppgavene kan tilpasses den enkelte. Selv sliter jeg med vond rygg og nakke, og det å få være med i et fellesskap hvor jeg likevel kan være med, selv om jeg ikke alle dager kan yte maksimalt, er flott. Det andre er at her kan man være med som frivillig ut fra den tiden man har disponibel. Noen er med noen få timer, andre er med noe mer.

Det er trivelig å være med i Blå Kors. Her kan jeg være meg selv, og det at jeg er del av en slikt godt miljø, gjør det også lettere å holde seg borte fra rusen.

Adventskalender Tidgiver: 13. desember

Navn: Stephanie Rodrigues

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kommer fra Toronto i Canada, og har gjennomført en fire år lang utdannelse, hvor jeg har vært utvekslingsstudent til Kristiansand. Jeg fikk øynene opp for Europa takket være min kjæreste som har tilbrakt noe tid i Europa. Siden jeg kom på besøk til Europa, har jeg vært her hvert år siden, for å lære nye språk og nye kulturer å kjenne.

Jeg var på jakt etter noe mer å gjøre utenom studiene, og ble tipset om Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med på mye, og var blant annet en av tidgiverne under Helaften. Jeg er også med i gruppen som gir leksehjelp og språkopplæring til flyktninger og asylsøkere som Blå Kors er i kontakt med.

Jeg er også med Cato Wiig og Olaf Messel, både i Småjobbsentralen og i Steg for Steg-arbeidet. Vi har gjennomført mange oppdrag. Blant annet pusset vi opp lokalene hvor Steg for Steg nå holder til.

Den 12. desember reiste jeg hjem til Toronto for å feire jul, og skal blant annet jobbe litt der hjemme, innen jeg returnerer til Kristiansand i april 2018.

Ditt sivile liv:

Jeg studerer.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir fantastisk mye tilbake å være med. Det er fint å se hvor mye det betyr for dem som omfattes av arbeidet.

Det er utrolig flott å kunne være med og hjelpe andre som trenger det, og jeg har lært mye gjennom arbeidet jeg har vært en del av. Det har vært flott å komme inn i miljøet som er inkluderende og bra.

Det er spennende å være med i undervisningsopplegget, også fordi jeg der møter mange nye og spennende mennesker. Det å være med som tidgiver er en ypperlig anledning til å vokse og utvikle seg som menneske. I så måte er det faktisk mer å hente gjennom denne typen arbeid, enn i en vanlig ordinær jobb.

Din oppfordring til andre:

Oppgavene er mange, og behovet for personer som kan gi av sin tid er stort. De som sier de ikke har tid, kan virkelig ikke snakke sant. Det fine med å være med som tidgiver i Blå Kors, er at du selv kan bestemme hvor mye du vil bidra. Noen er med en time der og en time der, til dem som er aktivt med så å si hver eneste dag.

Adventskalender Tidgiver: 12. desember

Navn: Lillian Kirkhus

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors i store deler av livet mitt. Jeg kom med under krigen. Familien skulle egentlig ha reist ut til Afrika som misjonærer i mai 1940. Men på grunn av krigen ble dette ikke noe av da. Far begynte i stedet i det lokale kretsarbeidet til Blå Kors og arbeidet der frem til krigens slutt. Min far hadde tatt presteutdannelsen i USA.

Den gangen begynte jeg i det som het pikeforeningen, en for litt eldre jenter, og en for de litt yngre. Jeg startet i den for de litt yngre, med Hjørdis Pedersen som leder. Vi var en stor gjeng, og dette var på en tid hvor «halve byen» var med i arbeidet. Jeg fikk mange gode venner i foreningen, og vi hadde mye kontakt.

Etter krigen reiste vi ut for Skandinavisk Alliansemisjon, det som heter Evangeliske Alliansemisjon i dag, den gangen til Zululand i Sør Afrika. Far ble dårlig der ute, og vi kom hjem etter åtte år da far ble svært syk.

Min søster, en felles venn og jeg selv startet et kristens skolelagsarbeid i Sør Afrika. Det var godt å se og kjenne at Gud hadde en plan for oss.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors-arbeidet helt siden vi kom hjem for godt fra Sør Afrika i september 1954. Planen var egentlig å reise til USA på bibelskole. Men vel tilbake i byen, traff jeg min Reidar, og da ble det endring i planene.

I de senere år har min søster og jeg vært tilbake i Sør Afrika der hvor far virket. Det var godt å se at arbeidet drives videre, og det var som å komme hjem. Vi fant også frem til fars grav, noe som ble spesielt fint og riktig å kunne gjøre.

Jeg har vært med på mye. Vi var en god gjeng som over 40 år hadde basar til inntekt for feriearbeidet, det som i dag heter Blå Kors Ferier.

Jeg er også med både på Torsdagskveld og Lørdagskveld, og vi er en fin gjeng. Jeg er selv med i Musikkoret. På tirsdagene samles vi også, da på formiddagstid, til en samling med andakt og sang, og med nykokte komper i grytene.

Jeg er også leder i Kvinneforeningen, vi møtes annenhver mandag, og vi har middagstreff en gang i måneden, med utlodning hver gang, hvor inntektene går til arbeidet som Blå Kors driver, det være seg Blå Kors Ferier eller Barnas Stasjon, for å ha nevnt to eksempler. Sist gang gav vi en sum til ettervernsarbeidet.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er godt å kjenne at vi kan bidra med støtte til viktige sider av arbeidet.

Det gir stor ydmykhet tilbake å være med. Så lenge helsen holder vil jeg være med. Gud leder meg og gir meg styrke så lenge jeg kan gjøre en jobb.

Det å være med i arbeidet gir stor glede og det å kjenne på tilhørigheten er jo ikke å forakte. Mest av alt vil jeg takke Gud for at jeg har hatt helse til å holde på.

Din oppfordring til andre:

I vår tid hvor mange skal realisere seg selv, er det kanskje viktig å ta med at det å bidra i arbeid som det Blå Kors driver, for å hjelpe andre, gir gode utviklingsmuligheter hvor man kan få brukt hele seg.

Med tanke på fellesskap og tilhørighet, vil jeg på det varmeste anbefale andre å bli med i arbeidet.

Adventskalender Tidgiver: 11. desember

Navn: Yngve Andersson

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-speideren i 1969, 12 år gammel, og fant meg veldig fort til rette. Nå har jeg vært med i 49 år og jeg trives fortsatt veldig godt.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg leder speiderarbeidet i Blå Kors Kristiansand. I dag er det seks speidergrupper tilknyttet Blå Kors i Norge, fire av disse holder til på Sørlandet, blant annet en i Kristiansand og en på Flekkerøy. Avdelingen på Flekkerøy er den største, med over 100 barn og unge som er med.

Vi har vokst en del i høst, og det kommer til to-tre nye hver eneste uke. For å kunne ha god plass til å ta imot alle som ønsker å være med i speiderarbeidet, har vi bygget en ny lavvo. De fleste av dem som er med i speidergruppen i Kristiansand er hjemmehørende i Krossen og Suldalen. Vi hadde tidligere base på Tinnheia og Hellemyr, men vi flyttet til Krossen for å være nærmere der de fleste av speiderne bor.

Vi har også Blåstua som ligger på Mushom ved Homstean som vi ofte benytter.

Det er hyggelig å se at barn og unge ønsker å være med i speiderarbeidet, hvor vi opplever friluftsliv og å bli glad i naturen. Noen av barna som er med, har prøvd andre fritidsaktiviteter først, men har funnet seg best til rette hos oss.

I dag er vi fem ledere, fordelt på to grupper, hvor den ene har møter mandag, og den andre har møter på onsdagene.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er først og fremst gleden det gir å få med barn og unge som kan oppleve hva speiderarbeidet innebærer, som har vært drivkraften i alle år. Speiderarbeidet gir mye for den enkelte. Det å se utbyttet det gir, gir en god glede tilbake. Hovedmålet med speiderarbeidet er å bidra til at barn og unge blir «selvstendige og ansvarsbevisste», samt at vi har en kristen profil på det vi holder på med.

Din oppfordring til andre:

Vi er i dag opp mot 40 speidere som er med i arbeidet, og vi har plass til mange flere. Vi kunne gjerne ha trengt flere ungdoms- og voksenledere, og jo flere vi har av slike, jo lettere er det å vokse.

Speiderarbeidet gir mye tilbake, en god sosial setting, og mange fine naturopplevelser sammen.

Adventskalender Tidgiver: 10. desember

Navn: Ivar Eidsaa

Ivar Eidsaa arbeider som informasjonsmedarbeider i et engasjement i Blå Kors Kristiansand. Han har vist et engasjement av de sjeldne og bruker like mange frivillige timer som lønnet timer på å få ut informasjon om arrangementer, aktiviteter og satsingsområder.

Han er fast inventar på mye av som skjer i Blå Kors hvor han stiller opp med kamera, en god kommentar og på leting etter de gode historiene. Gang på gang leverer han topp kvalitet på artikler i rekordfart. På spørsmål om hva som motiverer han til å gi så mye ekstra av sin tid er at han ønsker å være med å bidra til å bygge gode verdier over tid.

– Det handler ikke alltid om å få betalt i kroner og ører, og noen ganger må vi også være bevisste på at noe av lønna får vi i himmelen, sier Eidsaa med et glimt i øyet.

Ivar engasjerer mange med sine artikler, og sin innsats i Blå Kors. På spørsmål om hva som gjør han så engasjert sier han følgende.

– Vi bør alle se det som vår oppgave og bidra der vi har mulighet til det, vi lever ikke for oss selv. Den største gleden man kan ha er å gjøre andre glad! Det gir utrolig mye energi tilbake å møte den gjengen som er her, både de som gir og yter hjelp, og de som er mottakere av den hjelpen som gis. Det å se den utviklingen som mange har klart å ta når de har fått hjelp til det, DET er noe helt spesielt».

Ivar har vært med på mye siden han startet i Blå Kors.

– Hvilke opplevelser har vært de som har satt størst spor hos deg av alt du har vært med på? Ivar måtte ikke tenke lenge før han svarer:

– Hun jeg møtte første gang som så vidt klarte å si hei, og som bare så ned. Til den gleden hun viste når hun hadde vært med på en aktivitet ingen trodde at hun ville klare å få til, kanskje aller minst henne selv. Det smilet og den gleden er noe jeg vil huske for alltid. Det må også nevnes det sterke møtet med Roar som heller nesten ikke sa noen ting første gang han var med på Helaften, til to år etterpå hvor han har forblitt rusfri, etablert rusfritt miljø, tatt utfordringer som ble gitt, og har endt opp med å reise tilbake til hjembyen Bergen hvor han har funnet tilbake til hun han var gift med før rusen tok overhånd, og etablert et godt far/datter forhold til sin datter. Og nå er han i gang med å få på plass et godt Blå Kors arbeid i Bergen. Det viser hva mennesker kan få til når de blir trodd på og forholdene legges til rette.

For dere som har møtt Ivar vet dere at han alltid er i godt humør, har et smil på lur og latteren sitter løst. Vi spør han hva hemmeligheten er. På det svarer Ivar.

– Valget man tar om at uansett livets «ups and downs» så er livet stort sett okey å leve. Også er det utrolig hva et liv med Jesus kan gi som resultat i en praktisk hverdag».

Vi har nok alle noe vi kan lære av Ivar, og kanskje livsmottoet hans kan bidra til nettopp det:

«Bakom skyen er himmelen alltid blå». Bibelen har et ord som forteller at vi må lære av ørnen. Når stormen raser bruker ørnen stormens vinder til å komme seg over uværet hvor ørnen seiler av sted. Sånn sett kan ørnen «nyde livet» ved å bruke motstand til å komme ovenpå igjen».

På vegne av Blå Kors Kristiansand sier vi tusen takk for dine mange bidrag til glede for oss alle. Gratulerer så mye med velfortjent kalender-plass.

Av Synnøve Roland

Adventskalender Tidgiver: 9. desember

Navn: Maria D. Rødland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble i sin tid spurt med i Musikkoret og siden har jeg holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg kan se tilbake på 25 flotte år i Blå Kors. Jeg startet i Musikkoret, og ble etter hvert også med i gjengen som arrangerer Lørdagskveld, hvor seniorene møtes til mat, samvær, andakt og mye sang og musikk. Vi har fem partier som rullerer på det hele, og jeg er med i ett av disse. Etter hvert ble jeg også med i styret. Når vi samles, pleier vi å være en 80-100 personer hver gang.

Jeg har også vært med på Torsdagskveld.

Vi er også en stor gjeng som er med på de turene som Blåen Reiser arrangerer, det være seg til Danmark som vi har en tur til i året, til Sverige, og den faste turen hvert år til Østerbro i Halden, hvor vi besøker Blå Kors i Halden.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeidet som psykiatrisk sykepleier i godt over 20 år. Jeg er pensjonist og lever et aktivt og godt liv.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med som en av mange i det store og viktige arbeidet som Blå Kors gjør. Musikkoret gir meg mye. Vi er mye ute og synger også i andre sammenhenger, og har et utrolig flott fellesskap. Vi møter mange takknemlige mennesker når vi er ute og synger.

Det å kjenne på gleden av å være sammen, betyr mye. Mange eldre har lite å finne på. Torsdagskveld og Lørdagskveld er to gode fellesskap å benytte.

Erfaringen har vist at det gir mye tilbake, den som gir, den får.

Din oppfordring til andre:

Hvis det er eldre som sitter alene, så vil jeg oppfordre dem til å bli med. Vi trenger hverandre. Mange av oss er i en alder hvor venner og andre i nettverket er gått bort. Da er det viktig å få nye, og vi trenger alle input av noe nytt.

Adventskalender Tidgiver: 8. desember

Navn: Bjarne Olsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da min kone døde av kreft, ble mye forandret. Jeg ble invitert med til møtene torsdag og lørdag, og i starten var jeg med litt av og til. Det gav solid mersmak, og jeg møtte bare hyggelige og trivelige mennesker, så i dag kommer jeg så å si hver gang.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg med både i Musikkoret og Brødrekoret, og spiller gitar der. Vi er en god del på farten, og vi hadde i fjor over hundre opptredener i andre sammenhenger. Selv om det kan bli mye med to, tre, fire opptredener i uken, er det like moro hver gang.

Ditt sivile liv:

Jeg startet som pølsemaker i 1952, og jobbet med dette i flere år, først åtte år hos Hjemdal på Grim og deretter på Samsen i flere år. Da Samsen ble lagt ned, begynte jeg på Kristiansand Mek Verksted, og ble der i 19 år, frem til jeg gikk av med pensjon.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det å bli med har gitt et godt løft. Hele livet ble forandret da jeg ble med. Vi er som en familie, og vi er en god gjeng, mellom 80 og 100 møter opp hver eneste lørdag. Det er fint å komme seg ut i stedet for å sitte alene. Jeg har fått mange nye venner.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors gjør mye godt for dem som trenger det. Det er alltid fantastisk å se at mennesker som har vært langt nede får hjelp og oppfølging som gjør at de kan reise seg.

Når det gjelder møtene, gir det mye tilbake. Hvis det er noen som sitter mye alene, vil jeg på det varmeste anbefale å bli med. Det å være del av ei så stor gruppe, er som ren medisin å regne. Liker man i tillegg å synge eller spille et instrument, er det også mulig å bli med enten i Brødrekoret eller Musikkoret, eller begge for den saks skyld.

Adventskalender Tidgiver: 7. desember

Navn: Kirsti Cathrine Halvorsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg så reklame for Blå Kors i fjor høst og kjente at jeg gjorde for lite for å bidra i lokalsamfunnet som jeg er en del av.

Jeg tok kontakt med Posebyen Frivilligsentral i regi av Blå Kors Kristiansand, og etter kort tid var jeg i gang.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Kulturell fritid. Kulturell fritid gir blant annet undervisning i norsk, og bidrar med leksehjelp for dem som måtte trenge det. Ettersom jeg har pedagogisk erfaring fra tidligere, ble dette et naturlig tilbud å bidra innen. Vi har samtaleundervisning, og tilbudet gis blant annet til nye landsmenn eller asylsøkere slik at disse lettere kan lære seg norsk og bli integrert på en god måte.

Ditt sivile liv:

Jeg har studert pedagogikk med fordypning i veiledning og rådgivning. Det har vist seg å komme veldig godt med i arbeidet jeg gjør for Blå Kors. Målet er å ta en master og sikte meg inn mot en fast jobb innen fagfeltet her i regionen. Jeg jobber også på Coop her i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Arbeidet har gitt en fin innsikt i hvordan det er å være ny i Norge. Det er fint å kunne gjøre noe for denne gruppen. Det å komme til Norge uten å kjenne noen fra før og uten nettverk kan bli rimelig ensomt. Det at de det gjelder kan trekkes aktivt med, er med på å gi nettverk og forebygge ensomhet.

Noe av det mest dyrebare vi har, er tiden. Det å kunne bruke tiden til noe så fint som dette, gir mye tilbake.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil oppfordre andre til å ta turen innom kjøkkenet til Blå Kors, plassen som vi kaller Møteplassen. Det er alltid trivelig å stikke innom. Da kan man komme og bli kjent. Det er bedre å ta turen enn å la være. Det bedre å bidra enn ikke å gjøre det. Jeg tror mange vil bli positivt overrasket dersom man valgte å bruke litt av sin tid.

Adventskalender Tidgiver: 6. desember

Navn: Harald Reinhardsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har alltid likt sang og musikk, og startet i Grim Brødekor i 1973. Etter flere år der gikk vi over til Sødal bedehus, og deretter til Blå Kors Kristiansand. Da vi startet hos Blå Kors, var Brødrekoret lagt ned. Men ettersom vi var en gjeng som startet, ble det til at noen av dem som tidligere hadde vært med i Brødrekoret startet opp igjen. Siden har vi holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Brødrekoret og i Musikkoret. Vi er en gjeng på mellom 80 og 100 som samles hver lørdags kveld til møte, og jeg er også med på torsdagsmøtene, møter som finner sted i kjelleren i Blå Kors-lokalene i Gyldenløvesgate. På torsdagsmøtene kommer det noen færre enn hva tilfellet er på lørdagskveldene.

Vi er ofte ute og synger i andre sammenhenger, og Brødrekoret har mellom 60 og 70 opptredener i året. Det samme er tilfellet med Musikkoret.

Jeg er også med i Flekkerøyguttene og de av oss som er med i samtlige tre kor, humrer litt over at vi for en tid tilbake satte en rekord med ni opptredener på en og samme uke, fordelt på Musikkoret, Brødrekoret og Flekkerøyguttene.

Ditt sivile liv:

Jeg startet i 1962 som byggmester, og holdt på med dette frem til jeg ble pensjonist for noen år siden. Jeg virket også som arkitekt og tegnet alt i alt rundt en hundre enebolig, samt diverse sjøboder, garasjer og tilbygg da holdt på som byggmester.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har vært helt fantastisk å ha blitt med i Blå Kors. Vi har et fint og godt miljø. Jeg kjenner meg veldig inkludert.

Det gir veldig mye tilbake å være med. Åndelig sett er det umistelig. Vi får hver gang besøker av predikanter som alle har mye å gi. Det som er så fint, er å se at nye blir med. Vi har nettopp fått tre nye som er blitt med i Brødekoret.

Miljøet er flott, og det sier vel litt at det fast kommer personer fra Farsund i vest til Arendal i øst, samt at flere også kommer fra Vennesla.

Jeg blir ikke lei, og gleder meg alltid når vi skal ut og spille.

Din oppfordring til andre:

Vi har en veldig god ånd i møtene. De som dropper innom sier at det var godt å være sammen med oss. Mange velger å gå fast når de først har fått erfart hvordan vi har det. Vi har mange fine møter, spesielt når Trond Gundersen er med, en fin og inkluderende kar som alltid har gode budskap å komme med.

Adventskalender Tidgiver: 5. desember

Navn: Aina Tveiten og Trond Furseth

Hvorfor ble dere Tidgivere:

Aina: Jeg hadde lite nettverk, og ble med som tidgiver for cirka et par år siden. Jeg ønsket å ha noe positivt å gå til. Før jeg ble tidgiver satt jeg mye hjemme, var deprimert, og kom i kontakt med Blå Kors-arbeidet i Kristiansand da datteren min og jeg for en fire års tid siden begynte å gå på Barnas Stasjon. Det ble et svært positivt vendepunkt.

Trond: Jeg ble rusfri for noe over tre år siden, etter å ha vært rusmisbruker i 15 år, og etter endt rusbehandling og ettervern ønsket jeg ikke bare å forbli rusfri, men å leve et rusfritt liv. Derfor var det viktig å kunne fylle dagene med gode aktiviteter.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Aina: Jeg ble med som tidgiver på Møteplassen, kjøkkenet med inngang til Gyldenløvesgate, hvor det er alltid er mulig å komme innom for en kopp kaffe og hyggelig sosialt lag.

Nå er jeg også med på Sammen på sykkel, og bidrar ellers der det er behov.Jeg er også med på Barnas Stasjon og Blå Kreativitet. Altså føye på et komma og deretter Blå Kreativitet.

Trond: Jeg startet som tidgiver i forbindelse med Blå Gospel og Blå Torsdag-konsertene, og senere da Posebyen Frivilligsentral fikk rickshawsykler. Beboere ved Elvegata omsorgssenter og Stener Heyerdal ble tatt med på en sykkeltur rundt om i byen, og det falt i veldig god smak.

Jeg er i dag primærkontrakt for Sammen på sykkel, hvor vi besøker omsorgssentrene i Elvegata, Stener Heyerdal og Prestheia og tar dem med på en sykkeltur i Kristiansand. Jeg e også med i BlåKafé hvor vi besøker de samme plassene og inviterer beboerne til hyggelig sosialt lag med vafler og kaffe.

Deres sivile liv:

Aina: I tillegg til å være tidgiver, har jeg som ansatt i Blå Kors Kristiansand ansvaret for å vaske lokalene i Gyldenløvesgate.

Trond: Oppgavene har blitt flere over tid, og jeg er i dag primærkontakt for Sammen på sykkel. Vi ønsker å skulle utvide tilbudet neste år.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Aina: Jeg er glad for å kunne være med på noe som er så positivt som dette, og jeg gleder meg hver dag til oppgavene som venter. Jeg har fått mange gode venner, noe jeg ikke hadde før da nettverket var lite. Det å være med, gir mye positivt tilbake i hverdagen.

Trond: Det gjør meg stolt å være med på et så viktig arbeid som det Blå Kors Kristiansand driver. Det gir stor mestringsfølelse, og jeg har fått mange gode relasjoner, og stor trygghet i hverdagen. Jeg gleder med til å bidra hver dag, og rent sosialt er stemningen vanvittig god.

Din oppfordring til andre:

Aina: Jeg slet tidligere med psyken, spesielt kjente jeg på sosial angst. Den kjenner jeg ikke noe til lenger! Jeg opplever stor trygghet. Det at noen tar vare på og hører på, har betydd svært mye. Jeg vil oppfordre andre som er i samme situasjon som jeg var i, til å ta en tur innom. Det fine med å være tidgiver, er at det alltid er mulig å finne oppgaver som passer den enkelte.

Trond: Jeg sliter litt med sosial angst, slik mange tidligere rusavhengige kan slite med på veien tilbake til et rusfritt liv. Det er viktig å være del av et godt nettverk for å kunne etablere et godt rusfritt liv. Nå har jeg vært rusfri siden juni 2014, og det er bare HERLIG! Det å være med i Blå Kors har gitt meg svært mye, ikke minst i forhold til venner og familie. Jeg kan på det varmeste anbefale å bli med i arbeidet.

Da jeg startet opp, slet meg med sosial angst, og var gjennombløt av svette de gangene jeg var med. Nå har jeg stålkontroll. De mange tilbakemeldingene jeg får fra andre, fra venner, familie og bekjente, gjør det jo ikke noe verre med tanke på gode opplevelser, for å si det med et understatement!