Adventskalender Tidgiver: 4. desember

Navn: Olaf Theodor Messel

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kom første gang i kontakt med Blå Kors Kristiansand i mai 2015. Jeg jobbet den gang i NOV og drev med oppussing vedlikehold, var aktiv i politikken, og ble imponert over hva Camilla Rasch, som da var virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral, kunne fortelle om arbeidet, da hun var på besøk hos partiet. Et av prosjektene hun informerte om, var Sammen på sykkel, et nytt prosjekt som var i startfasen. Vi var en fire-fem fra partiet som ble med.

En av rundene med nedbemanninger hos NOV medførte at jeg var en av dem som måtte gå. Camilla inviterte til en prat. Jeg hadde sluttet i politikken, men var med i sammen på sykkel, og ble utfordret til å bli prosjektleder for arbeidet.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært innom det meste av aktiviteter hos Blå Kors; Sammen på sykkel, turgruppa, BlåKafé og mye mer. Nå er jeg med i Steg for Steg-prosjektet ettersom alt som går på aktivitet er lagt inn der.

Ditt sivile liv:

Jeg jobber nå i Steg for Steg i en 30 prosents stilling med ansvar for å drifte de fysiske aktivitetene, og er tidgiver i tillegg.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake, tilhørighet, og etter hvert som jeg har holdt på, har jeg fått en trygghet i oppgavene i livet, og et godt rusfritt nettverk.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil oppfordre dem som ikke er med som tidgivere til å ta kontakt med Posebyen Frivilligsentral. Det letteste er å ta en tur innom Møteplassen, som er kjøkkenet vårt med inngang fra Gyldenløvesgate, til en kopp kaffe. Der er man alltid velkommen. Ta en prat og se hva som kan passe, og ta det derfra.

Adventskalender Tidgiver: 3. desember

Navn: Arne Olaf Foss

Hvorfor ble du Tidgiver:

Arne Olaf Foss har vært aktivt med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand i over 30 år. Han takket i voksen alder ja til farens invitasjon om å bli med ham på lørdagsmøtene som allerede den gangen stod på møteprogrammet, lørdagsmøter som fremdeles arrangeres gjennom året.

– Etter å ha vært med på lørdagsmøtene, fikk jeg gradvis mer ansvar.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

– Jeg er fremdeles med som tidgiver. I dag leder jeg dette arbeidet, i tillegg til å ha vært med i styret i et par-tre av virksomhetsområdene som Blå Kors driver.

– Jeg er også med i Musikkoret som består av en 25 sangere, og i Musikkoret hvor en 10-12 sangere er med. I Musikkoret spiller jeg trekkspill.

Arne Olaf og en tidgiver til har ansvaret for å vaske møtelokalet i kjelleren i Gyldenløvesgate, og kjøkkenet, en gang i uken.

– Da shiner vi opp lokalene slik at de er rene og innbydende til helgens møter. Han sier videre han også er med og tar et tak når noe skal repareres i bygningsmassen som Blå Kors eier.

Han forteller at lørdagsmøtene er svært populære. Mellom 80 og 100 kommer hver gang.

– Det er personer fra ulike forsamlinger i Kristiansand, men også fra kommunene rundt, det være seg Mandal og Vennesla, blant annet. Vi samles til sang og en andakt og sosialt samvær. Vi har alltid noe godt å bite i, et godt og fint fellesskap. Det kommer gradvis til nye, og det setter vi pris på. Det er Blå Korsforeningen som driver den kristne delen av virksomheten, hvor lørdagsmøtene inngår. Blå Kors er som mitt åndelige hjem og regne, en god plass å komme til, hvor mennesker blir hjulpet gjennom livet på ulikt vis. Jeg har selv vært med i en 30 års tid, men det er flere som har vært med betydelig lengre, så sånn sett er jeg som en ungsau å regne.

Ditt sivile liv:

– Jeg har i mange år arbeidet som selger i dagligvarebransjen, hvor bestillinger ble tatt, og varer plassert ut i butikkhyllene. Jeg holder fortsatt på, og arbeider med dette en dag i uken.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

– Det gir mye tilbake å være med i arbeidet. Det viktige er at mennesker velger Jesus. Det gir håp for fremtiden, og livet med Jesus er en noe som holder i dette livet og når vi går av dette livet.

Vi er ofte ute og synger med korene, og vi ser at det er til nytte og velsignelse for andre. Selv om det kan bli mange opptredener i løpet av et år, opp mot hundre i tallet, blir det ikke et ork. Trives du, blir det en glede å kunne være med.

Din oppfordring til andre:

– Det er viktig å løfte frem det som har åndelig verdi. Det holder for fremtiden og evigheten. Jeg håper at julen ikke bare blir julesjau, mas og j ag. Vi må ikke glemme julens evangelium, at Jesus ble født. 700 år før Jesus ble født, kunne Elias proklamere at «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste» (Jesaja 9,6). Et langt liv har lært meg at i så måte er Jesus løsningen. Det å tro på Ham er noe som holder og som det virkelig er verd å leve for.

Vi må ikke bli så opptatt av det materielle, at vi glemmer de viktigste verdiene i livet.

Adventskalender Tidgiver: 2. desember

Navn: Nina Rypestøl

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kom i kontakt med Blå Kors-arbeidet i Kristiansand for fem år siden. Jeg har i flere år arbeidet ved Veslefrikk barnehage, og vi gjennomførte da en innsamling til inntekt for Barnas Stasjon. Jeg hadde gått i lang tid og hatt lyst til å gjøre en innsats, men visste ikke hvor jeg skulle henvende meg. Da vi skulle overrekke det vi hadde samlet inn, var det daglig leder ved Barnas Stasjon i Kristiansand, Mette Austrud Skonhoft og Nina Moi kom på besøk. Jeg hukket da tak i Anne-Randi. Derfra gikk det kort tid innen jeg var inne til en prat, og kort tid etter var jeg i gang.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg med på middagssamlingene hver tirsdag, barnegruppen eller Hjerterommet som vi kaller det, annenhver mandag, samt på kvinneboligen i Vågsbygd som holder til i den gamle presteboligen ved Vågsbygd kirke. Dette er et tilbud som drives av Kristiansand kommune, men hvor Blå Kors Kristiansand stiller med personellet som skal til.

Ditt sivile liv:

Jeg har i flere år arbeidet barnehage.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er bare fantastisk å være en del av Blå Kors-arbeidet i Kristiansand. Selv om jeg er i full jobb, blir det ikke et ork, selv om det av og til kan bli lange dager. Det gir så utrolig så mye og bidra og å gi til andre som trenger det. Rett og slett fantastisk er det, nesten så jeg ikke har ord for hvor mye det betyr. Det var en drøm jeg hadde hatt i flere år som ble oppfylt da jeg ble med som tidgiver.

Det å være med, er noe av det største som har skjedd meg, og noe av det lureste jeg noensinne har begynt med.

Det fine er møtet med alle de flotte menneskene, og jeg har fått et nært og godt forhold til og blitt glad i så mange.

Jeg er ikke med som tidgiver for å bli satt pris på, men det gir så mye tilbake. Blå Kors er flinke til å ta vare på tidgiverne, og det i seg selv gir svært mye tilbake. En gang kan det være vi går i Kilden sammen, en annen at vi blir invitert til et foredrag eller sosial samling. Slikt betyr mye.

Din oppfordring til andre:

Hvis noen der ute har vurdert å bli med som tidgiver, vil jeg varmt anbefale å ta kontakt med Blå Kors Kristiansand og få høre mer om det gode arbeidet som drives. Jeg vil sterkt anbefale å bli med, da det gir så mye tilbake.

Adventskalender Tidgiver: 1. desember

Navn: Torjus Finstad Ledaal

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det var tilfeldig jeg ble tidgiver. Jeg hadde arbeidet som revisor i PwC, og hadde Blå Kors Kristiansand som en av kundene. Gjennom revisjonsarbeidet ble jeg kjent med arbeidet som drives, og ble imponert over jeg fikk se.

Da jeg byttet jobb, tok jeg kontakt og spurte om det var noe jeg kunne bidra med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er ikke god til å bake, eller snekre, så da jeg spurte om det var noe jeg kunne bidra med, foreslo jeg selv å kunne arbeide med økonomistyring og det formelle rundt regnskapsmessige oppgaver som moms, skatt osv.

Jeg samarbeider nært med Kirsten Rypestøl som er økonomiansvarlig hos Blå Kors Kristiansand, og er en rådgiver og medhjelper for henne. Blå Kors Kristiansand driver et arbeid over et bredt spekter, og det krever mye rent regnskapsmessig. Blå Kors Kristiansand har vært gjennom en kraftig vekst i arbeidet, og dermed blir organisasjonen å regne som en profesjonell aktør hva regnskap, revisjon og økonomistyring angår.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider i dag som revisor i Agder Kommunerevisjon, med revisjon av kommuner og fylkeskommuner.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye tilbake å være tidgiver. Det er fint å kunne bidra.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors Kristiansand har en stor bredde i arbeidet, og dermed også i ulike kompetanse og erfaring fra dem som ønsker å gjøre en innsats. Det er i seg selv unikt. Alle kan dermed bidra med sitt og det er en plass til alle. Min klare oppfordring er at flere blir med, da det gir svært mye tilbake på så mange måter å bidra.