Adventskalender Tidgiver: 20. desember

Navn: Kirsten Bransdal

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har i mange år vært venninne med Kirsten Rypestøl som arbeider i administrasjonen hos Blå Kors Kristiansand, og fikk gjennom henne et godt innblikk i arbeidet som drives. Jeg ble imponert over bredden og omfanget, og sa at dersom det skulle være behov, kunne jeg gjerne bidra der det var behov.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

For en to års tid siden startet jeg, da med å hjelpe Rypestøl med fakturering, hvor jeg har ansvaret for all fakturering, bortsett fra de løpende fakturaene som sendes ut. Dette som et alternativ for Blå Kors i stedet for å bruke benytte betalte tjenester.

I dag bidrar jeg et par-tre timer annenhver uke.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider i Kreditorforeningen, og har vært der en fire års tid.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint å være med og hjelpe i et arbeid som er så omfattende, fra de som sliter mest til barne- og ungdomsarbeid og kulturtilbud. På kort tid har arbeidet vokst mye i omfang, og jeg møter bare hyggelige og flotte folk, det er rett og slett et godt team. Jeg gleder meg hver gang jeg kan bidra.

Din oppfordring til andre:

Min oppfordring er å ta kontakt. I Blå Kors-arbeidet i Kristiansand er det oppgaver for noen og enhver. Bredden er stor. Muligheten for å bidra med det man kan er stor. I Blå Kors trenger man heller ikke ha vært med i et frivillig arbeid tidligere. Det blir gitt en god opplæring. Når Blå Kors utvider med nye tilbud, øker også behovet for frivillige hender. Det å være vitne til den flotte utviklingen som mange mennesker har tatt, er svært motiverende. Her det et tilbud og muligheter for alle og enhver, uansett ståsted i livet.

Adventskalender Tidgiver: 19. desember

Navn: Kjell Tellefsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da barna var små og drev med idrett, var jeg aktivt med. Etter hvert som de ble større, ønsket jeg å fortsette med frivillig arbeid på en eller annen måte. Jeg tok kontakt med Blå Kors Kristiansand. Dette var sommerstid 2015, og siden har jeg vært med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med da botilbudet i Vågsbygdveien 3 startet opp, og også da et botilbud startet opp i Setesdalsveien. Dette tilbudet krevde mye ressurser, og det ble lagt ned, da driften ble for dyr.

Det er etablert to ulike grupper for mennesker som trenger oppfølging. I dag jeg aktiv med i den ene av gruppene. Vi møtes annenhver mandag, og gjør noe sosialt sammen. Vi lager av og til noe mat sammen, vi tar ulike utflukter sammen, for eksempel en fisketur eller en tur på Fiskebrygga. Det er i dag 21 beboere ved Vågsbygdveien 3, et permanent botilbud for de fleste, et midlertidig tilbud for noen få.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider som miljøarbeider på ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Jeg har tidligere arbeidet i psykiatrien med rus og andre diagnoser, så det passer følgelig fint å bidra inn mot beboerne i Vågsbygdveien 3.

Din oppfordring til andre:

Vi skulle ha vært langt flere frivillige enn det vi faktisk er. Behovet for frivillige hender er stort. En god regel for suksess i livet er å gi tilbake uten å forvente å få noe tilbake. Det rare er at ved å gi noe tilbake, så får man så mye selv, først og fremst glede over å være til nytte og se at den innsatsen som frivillige legger ned, faktisk betyr så mye.

Vi har en flott gruppe, og vi har vært sammen siden tilbudet ble etablert. Det er en gjeng preget av et helt fantastisk miljø. Det å være med gir en godfølelse som varer i mange dager. Tenk hva man går glipp av ved ikke å være med som frivillig!

Det er motiverende å se at mange tar gode skritt i livet. Noen slutter å ruse seg og legger om livet sitt med tanke på å etablere et rusfritt liv med skole og/eller utdanning.

Adventskalender Tidgiver: 18. desember

Navn: Jan Arvid Gausdal

Hvorfor ble du Tidgiver:

I voksen alder fikk jeg et begynnende alkoholproblem som utviklet seg dithen at det gikk utover både jobb og familie. Jeg stod formelig på bar bakke, og da jeg ønsket å ta grep i livet for å bli rusfri og etablere et nytt rusfritt liv, fikk jeg et tips om at det var et godt miljø i Blå Kors Kristiansand som ville spille positivt inn. Jeg tok kontakt med Camilla Rasch som da var leder av Posebyen Frivilligsentral, og da begynte noe å skje.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Da jeg ble med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand, var arbeidet preget av stor vekst. Nye tilbud kom til. Et av disse var Blå Kafé, et tilbud hvor Tidgivere fra Posebyen Frivilligsentral besøker omsorgssentrene i Elvegata, Stener Heyerdal og på Prestheia. Vi kommer på besøk hver uke, hvor vi inviterer beboerne på vafler og kaffe. Dette har jeg holdt på med siden, og jeg er i dag leder for dette arbeidet.

Jeg er også fritidsvenn for en mann som bor på institusjon, og besøker ham fast. Vi går gjerne tur, og er av og til innom en kafé for en kopp kaffe. Før dette var jeg følgesvenn, og fulgte de som hadde behov for det, til lege, apotek og butikk.

I tillegg er jeg med i gjengen som rigger Aquarama i forkant og etterkant når Vipers Kristiansand spiller hjemmekamp, og jeg er også med i Villmarksgruppa, et tilbud som ligger inn under Steg for Steg.

Ditt sivile liv:

Målet mitt er å få en jobb, gjerne en sjåførjobb.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg er med på en god del, og det blir ikke for mye. Jeg liker å være aktiv, og det er alltid bra å kunne møte andre. Det gir svært mye tilbake å være med.

Din oppfordring til andre:

Alle har en fritid og mulighet til å gi noe av sin tid til andre. Det fine med Blå Kors er at man selv bestemmer hvor mye, og når det kan være aktuelt å engasjere seg. Hvis vi er blitt så opptatt av vårt eget at vi ikke har tid til andre, har vi kanskje mistet mye på veien. Det er ikke et must å skulle bidra, men det gir svært mye tilbake å engasjere seg. Det gir glede, det gir respekt for det man gjør. For noen gir det trygghet ved at man har noe å gå til. Det fine med Blå Kors er at her kan alle være seg selv. Ingen trenger å forestille seg.

Adventskalender Tidgiver: 17. desember

Nav: Trond Moi

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det er stas å kunne hjelpe til der jeg har muligheten for det. Jeg vokste opp i et åpent hjem, hvor mor og far var bevisst på å hjelpe til der de hadde muligheten til det.

Min far var i mange år en tørrlagt alkoholiker, og ønsket å skulle hjelpe andre. Foreldrene mine var veldig engasjert i arbeidet som drives i Sarons Dal. I oppveksten hadde vi rett som det var folk boende hjemme hos oss. Målet var alltid å hjelpe andre.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Første gangen jeg var med, var for et par-tre år siden da Blå Kors Ferier arrangerte ferieopphold for dem som virkelig trenger det, på Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland. Det gjorde et kraftig inntrykk å se hvor mye det betød for dem som var med.

Siden har jeg forsøkt å bidra også i andre sammenhenger, og var blant annet med sammen med Per Ove Sødal og brukerne av Barnas Stasjon, hvor vi sammen lagde en kokebok med ulike matoppskrifter. Vi møttes flere ettermiddager. Det var en entusiastisk gjeng, og et flott prosjekt å være med på.

Nå før jul var jeg med under julemarkedet til Barnas Stasjon hvor jeg stekte lapper.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider som kokk og driver restauranter.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Vi har alle mulighet til å bidra som Tidgivere. Det som preger Blå Kors er et utrolig stort hjerterom. Det gjør et dypt inntrykk å møte mennesker som i mitt første tilfellet, ikke hadde råd til å reise på ferie med seg og sine. Jeg blir rett og slett lei meg når noen sliter så mye. Da er det desto finere å se samværet, og hvordan deltakerne koser seg i hverdagen.

Din oppfordring til andre:

Det å hjelpe andre er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Det flotte arbeidet som mange frivillige driver er med på å holde samfunnet sammen. Uten denne innsatsen ville samfunnet gått opp i sømmene. Derfor er det viktig at alle kan bidra på en eller annen måte, lite eller mye.

Adventskalender Tidgiver: 16. desember

Navn: Barbro Hammersmark

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg er vokst opp i Blå Kors Vennesla, og gikk der mye som barn og ungdom. I voksen alder traff jeg Lillian og Arvid Solheim på en korfestival, som begge anbefalte meg å bli med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på en god del, og har blant annet vært med som Tidgiver under både Blå Gospel- og Blå Torsdag-konsertene, har vært med og servert under Helaften, og var med og betjente standen som Blå Kors hadde på Sørlandssenteret før jul i fjor, for å ha nevnt litt av det jeg har vært og er med på.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider på Randesund Båtsenter, og har vært der i en fem års tid.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det heter jo at den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad. Det er noe jeg så absolutt kan skrive under på. Jeg vil berømme det fantastiske miljøet som er i Blå Kors Kristiansand, jeg har faktisk aldri opplevd maken. Det er fint å se og erfare at hver og en betyr noe, og blir sett, og å kjenne seg verdifull for den man er. Den varmen og godheten man blir møtt med her, gjør godt å kjenne, og er noe alle burde få erfare.

Miljøet her kan ikke sammenlignes med andre plasser. Her er det ingen som sitter med en moralsk pekefinger. Ingen trenger å passe inn i «firkanten». Det skyldes nok at det er mennesker fra en rekke ulike miljø og sammenhenger som er med som Tidgiver.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil varmt oppfordre alle til å bli med, til å la seg engasjere. Oppgavene er mange, og det er sånn sett lett å finne noe som passer for den enkelte. Det er veldig spesielt å være med, å kjenne seg hjemme, og inkludert.

Adventskalender Tidgiver: 15. desember

Navn: Linda Rasch

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg var med i Livsglede for eldre. Da dette ble lagt ned, var vi en gjeng som måtte finne på noe annet å gjøre. Da falt valget på Blå Kors.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Blå Kreativitet, hvor vi er en gjeng som samles på tirsdagene for å skape, strikke, forme og lage.

Jeg er også med og serverer under Helaften, hvor tidligere og nåværende rusmisbrukere inviteres til julefest. I år var det opp mot 200 som var invitert.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye glede tilbake å være med, mye større enn det jeg trodde på forhånd. Det motiverer å se hvor lite som skal til for å glede andre.

Din oppfordring til andre:

Vi er i dag en fin gjeng, men vi har så absolutt plass til langt flere. Samholdet er svært godt. Det er høyt under taket. I Blå Kreativitet kan man komme som man er. Tilbudet passer for alle som har lyst til å komme seg ut, være sammen med andre, lage og skape noe. Unge, eldre, her er det ingen aldersgrense.

Det fine med å være med som Tidgiver i Blå Kors, er at man selv bestemmer hvor mye tid man vil bruke. For noen passer det av og til, for andre er det mer aktuelt å engasjere seg mer. Det å være med i Blå Kreativitet koster ikke noe, det er gratis.

Adventskalender Tidgiver: 14. desember

Navn: Vidar Loland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da jeg sonet en dom for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, fikk jeg såkalt fotlenkesoning, det vil si soning med begrensninger for hvor jeg kunne bevege meg.

Jeg ønsket å ha noe meningsfylt i gjøre i denne tiden, og sammen med Kriminalomsorgen fikk vi ordnet til et opplegg hos Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt svært godt tatt imot. Jeg har jobbet en del sammen med Tore Næss, som har vedlikehold og drift av bygningsmassen til Blå Kors som sine arbeidsoppgaver. Det har gått i oppussing og vedlikehold.

Jeg har hatt noen helseutfordringer, og har av den grunn måttet slutte i jobben hos Sørlandschips. Det fine med å være med i Blå Kors, er at her har jeg stor grad av innflytelse på egen hverdag. De dagene kroppen fungerer godt, kan jeg bidra mer, og de dagene da kroppen ikke spiller på lag, er det mulig å jobbe noe mindre, eller i et roligere tempo. Det gir stor grad av trivsel å bli møtt på en slik måte.

Nå arbeider jeg mest sammen med Cato Wiig som leder Småjobbsentralen hos Blå Kors Kristiansand. Vi går veldig godt i lag, og Cato er en flott fyr å arbeide sammen med. Vi gjør mye forskjellig, alt fra å pusse opp, flytte og bidra i forkant av Helaften, for å ha nevnt noen av oppgavene.

Vi møter mange skjebner, og det er fint å kunne bidra overfor dem som trenger støtte og hjelp, praktisk og sosialt.

Ditt sivile liv:

Jeg har jobbet i Sørlandschips, og vil gjerne fortsette i Blå Kors etter endt soning, der det måtte være behov.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Jeg er glad for den forandringen i livet som er blitt meg til del etter at jeg kom med. Livet har tatt en helt ny retning.

Din oppfordring til andre:

Det fine med å være med, er at oppgavene kan tilpasses den enkelte. Selv sliter jeg med vond rygg og nakke, og det å få være med i et fellesskap hvor jeg likevel kan være med, selv om jeg ikke alle dager kan yte maksimalt, er flott. Det andre er at her kan man være med som frivillig ut fra den tiden man har disponibel. Noen er med noen få timer, andre er med noe mer.

Det er trivelig å være med i Blå Kors. Her kan jeg være meg selv, og det at jeg er del av en slikt godt miljø, gjør det også lettere å holde seg borte fra rusen.

Adventskalender Tidgiver: 13. desember

Navn: Stephanie Rodrigues

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg kommer fra Toronto i Canada, og har gjennomført en fire år lang utdannelse, hvor jeg har vært utvekslingsstudent til Kristiansand. Jeg fikk øynene opp for Europa takket være min kjæreste som har tilbrakt noe tid i Europa. Siden jeg kom på besøk til Europa, har jeg vært her hvert år siden, for å lære nye språk og nye kulturer å kjenne.

Jeg var på jakt etter noe mer å gjøre utenom studiene, og ble tipset om Blå Kors Kristiansand.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med på mye, og var blant annet en av tidgiverne under Helaften. Jeg er også med i gruppen som gir leksehjelp og språkopplæring til flyktninger og asylsøkere som Blå Kors er i kontakt med.

Jeg er også med Cato Wiig og Olaf Messel, både i Småjobbsentralen og i Steg for Steg-arbeidet. Vi har gjennomført mange oppdrag. Blant annet pusset vi opp lokalene hvor Steg for Steg nå holder til.

Den 12. desember reiste jeg hjem til Toronto for å feire jul, og skal blant annet jobbe litt der hjemme, innen jeg returnerer til Kristiansand i april 2018.

Ditt sivile liv:

Jeg studerer.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir fantastisk mye tilbake å være med. Det er fint å se hvor mye det betyr for dem som omfattes av arbeidet.

Det er utrolig flott å kunne være med og hjelpe andre som trenger det, og jeg har lært mye gjennom arbeidet jeg har vært en del av. Det har vært flott å komme inn i miljøet som er inkluderende og bra.

Det er spennende å være med i undervisningsopplegget, også fordi jeg der møter mange nye og spennende mennesker. Det å være med som tidgiver er en ypperlig anledning til å vokse og utvikle seg som menneske. I så måte er det faktisk mer å hente gjennom denne typen arbeid, enn i en vanlig ordinær jobb.

Din oppfordring til andre:

Oppgavene er mange, og behovet for personer som kan gi av sin tid er stort. De som sier de ikke har tid, kan virkelig ikke snakke sant. Det fine med å være med som tidgiver i Blå Kors, er at du selv kan bestemme hvor mye du vil bidra. Noen er med en time der og en time der, til dem som er aktivt med så å si hver eneste dag.

Adventskalender Tidgiver: 12. desember

Navn: Lillian Kirkhus

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors i store deler av livet mitt. Jeg kom med under krigen. Familien skulle egentlig ha reist ut til Afrika som misjonærer i mai 1940. Men på grunn av krigen ble dette ikke noe av da. Far begynte i stedet i det lokale kretsarbeidet til Blå Kors og arbeidet der frem til krigens slutt. Min far hadde tatt presteutdannelsen i USA.

Den gangen begynte jeg i det som het pikeforeningen, en for litt eldre jenter, og en for de litt yngre. Jeg startet i den for de litt yngre, med Hjørdis Pedersen som leder. Vi var en stor gjeng, og dette var på en tid hvor «halve byen» var med i arbeidet. Jeg fikk mange gode venner i foreningen, og vi hadde mye kontakt.

Etter krigen reiste vi ut for Skandinavisk Alliansemisjon, det som heter Evangeliske Alliansemisjon i dag, den gangen til Zululand i Sør Afrika. Far ble dårlig der ute, og vi kom hjem etter åtte år da far ble svært syk.

Min søster, en felles venn og jeg selv startet et kristens skolelagsarbeid i Sør Afrika. Det var godt å se og kjenne at Gud hadde en plan for oss.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært med i Blå Kors-arbeidet helt siden vi kom hjem for godt fra Sør Afrika i september 1954. Planen var egentlig å reise til USA på bibelskole. Men vel tilbake i byen, traff jeg min Reidar, og da ble det endring i planene.

I de senere år har min søster og jeg vært tilbake i Sør Afrika der hvor far virket. Det var godt å se at arbeidet drives videre, og det var som å komme hjem. Vi fant også frem til fars grav, noe som ble spesielt fint og riktig å kunne gjøre.

Jeg har vært med på mye. Vi var en god gjeng som over 40 år hadde basar til inntekt for feriearbeidet, det som i dag heter Blå Kors Ferier.

Jeg er også med både på Torsdagskveld og Lørdagskveld, og vi er en fin gjeng. Jeg er selv med i Musikkoret. På tirsdagene samles vi også, da på formiddagstid, til en samling med andakt og sang, og med nykokte komper i grytene.

Jeg er også leder i Kvinneforeningen, vi møtes annenhver mandag, og vi har middagstreff en gang i måneden, med utlodning hver gang, hvor inntektene går til arbeidet som Blå Kors driver, det være seg Blå Kors Ferier eller Barnas Stasjon, for å ha nevnt to eksempler. Sist gang gav vi en sum til ettervernsarbeidet.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er godt å kjenne at vi kan bidra med støtte til viktige sider av arbeidet.

Det gir stor ydmykhet tilbake å være med. Så lenge helsen holder vil jeg være med. Gud leder meg og gir meg styrke så lenge jeg kan gjøre en jobb.

Det å være med i arbeidet gir stor glede og det å kjenne på tilhørigheten er jo ikke å forakte. Mest av alt vil jeg takke Gud for at jeg har hatt helse til å holde på.

Din oppfordring til andre:

I vår tid hvor mange skal realisere seg selv, er det kanskje viktig å ta med at det å bidra i arbeid som det Blå Kors driver, for å hjelpe andre, gir gode utviklingsmuligheter hvor man kan få brukt hele seg.

Med tanke på fellesskap og tilhørighet, vil jeg på det varmeste anbefale andre å bli med i arbeidet.

Adventskalender Tidgiver: 11. desember

Navn: Yngve Andersson

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-speideren i 1969, 12 år gammel, og fant meg veldig fort til rette. Nå har jeg vært med i 49 år og jeg trives fortsatt veldig godt.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg leder speiderarbeidet i Blå Kors Kristiansand. I dag er det seks speidergrupper tilknyttet Blå Kors i Norge, fire av disse holder til på Sørlandet, blant annet en i Kristiansand og en på Flekkerøy. Avdelingen på Flekkerøy er den største, med over 100 barn og unge som er med.

Vi har vokst en del i høst, og det kommer til to-tre nye hver eneste uke. For å kunne ha god plass til å ta imot alle som ønsker å være med i speiderarbeidet, har vi bygget en ny lavvo. De fleste av dem som er med i speidergruppen i Kristiansand er hjemmehørende i Krossen og Suldalen. Vi hadde tidligere base på Tinnheia og Hellemyr, men vi flyttet til Krossen for å være nærmere der de fleste av speiderne bor.

Vi har også Blåstua som ligger på Mushom ved Homstean som vi ofte benytter.

Det er hyggelig å se at barn og unge ønsker å være med i speiderarbeidet, hvor vi opplever friluftsliv og å bli glad i naturen. Noen av barna som er med, har prøvd andre fritidsaktiviteter først, men har funnet seg best til rette hos oss.

I dag er vi fem ledere, fordelt på to grupper, hvor den ene har møter mandag, og den andre har møter på onsdagene.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er først og fremst gleden det gir å få med barn og unge som kan oppleve hva speiderarbeidet innebærer, som har vært drivkraften i alle år. Speiderarbeidet gir mye for den enkelte. Det å se utbyttet det gir, gir en god glede tilbake. Hovedmålet med speiderarbeidet er å bidra til at barn og unge blir «selvstendige og ansvarsbevisste», samt at vi har en kristen profil på det vi holder på med.

Din oppfordring til andre:

Vi er i dag opp mot 40 speidere som er med i arbeidet, og vi har plass til mange flere. Vi kunne gjerne ha trengt flere ungdoms- og voksenledere, og jo flere vi har av slike, jo lettere er det å vokse.

Speiderarbeidet gir mye tilbake, en god sosial setting, og mange fine naturopplevelser sammen.