Sommerkalender Tidgiver: Tom Jochumsen

Navn: Tom Jochumsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble tidligere i år pensjonist etter 38 år som lokomotivfører, Jeg er vokst opp sammen med Arvid Solheim som er daglig leder for Blå Kors Kristiansand. Da han fikk vite jeg skulle pensjonere meg, spurte han om jeg ville begynne i Blå Kors. Det passet som hånd i hanske. Det var ikke noe alternativ å skulle gå uten å ha noe meningsfylt å gjøre.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er avdelingsleder i Småjobbsentralen, og har hatt en 20 prosent stilling der. Fra 1. august økes denne til en 30 prosents stilling.

Ditt sivile liv:

Nå er jeg blitt pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er givende å være med. Blå Kors Kristiansand driver et variert og bredt arbeid, og gjør mye bra for veldig mange. Det er mange engasjerte mennesker som er med, og de er fint å se at mennesker kan komme tilbake til arbeidsliv og samfunn.

Småjobbsentralen spiller en viktig rolle i så måte. På en vanlig dag kan det variere fra en to-tre til en 10-15 som møter fast. Småjobbsentralen er en fin arena for arbeidstrening, og det er en engasjert og jobbvillig gjeng.

Din oppfordring til andre:

Det å bli kjent med menneskene som er med, gjør at man får en annen innfallsvinkel. Arbeidet er veldig givende, og det fine er at man kan bidra med det man kan og behersker.

Sommerkalender Tidgiver: Ole Ingebretsen

Navn: Ole Ingebretsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med som Tidgiver i slutten av mai i fjor, og ble ganske snart aktivt med i Småjobbsentralen, hvor vi pusset opp, malte og holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I vinter har jeg vært med i Småjobbsentralen fire dager i uken. Ettersom Småjobbsentralen ble lagt inn under Steg for steg da dette nye tilbudet ble etablert, er jeg nå med i Steg for steg. I Småjobbsentralen driver vi praktisk arbeid for en rekke personer og bedrifter. I løpet av ferien har jeg vikariert for Cato Wiig som leder Småjobbsentralen mens han har hatt ferie.

Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Vi skifter tak, kan snekre i en leilighet, pusser opp, vi har vært med under rehabiliteringsarbeidene i Skatehallen, vi driver med plenklipping, henter møbler og utstyr, og gjør en god del annet forefallende arbeid. I fjor pusset vi opp leiligheten hvor Steg for steg nå holder til. Oppdragene varierer mye, også hva omfanget angår. På en jobb kan vi være en mann, på den største var vi 10 stykker som var med da vi fikk et større flytteoppdrag.

Ditt sivile liv:

Det blir ikke tid til så mye annet utover å være med i Småjobbsentralen.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg visste lite om Blå Kors før jeg begynte. Det fine er at her får jeg levd et liv jeg hele tiden har drømt om, å hjelpe andre. Det gjøres med hele hjertet.

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er rett og slett helsebot!

Din oppfordring til andre:

Møteplassen er et av de beste tilbudene som Blå Kors har. Min oppfordring er å ta en tur innom å se om det er oppgaver du har lyst til å være med på.

Min klare oppfordring ellers er å ta vare på din neste!

Sommerkalender Tidgiver: Alice Hiberg

Navn: Alice Hiberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg hadde lyst til å bli med i et frivillig arbeid, og kjente litt til Blå Kors fra før. En dag da jeg gikk forbi, så jeg et skilt på utsiden for Posebyen Frivilligsentral, tok turen innom, og siden har jeg vært med, så det var litt tilfeldig at det ble akkurat her.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt med i mye forskjellig, alt fra å være Tidgiver under ferieuken i regi av Blå Kors Ferier på Folkehøgskolen Sørlandet, til vertskap under Blå Torsdag- og Blå Gospelkonsertene, samt at jeg også er oppsøkende Tidgiver i kvinneboligen i Vågsbygd.

Ditt sivile liv:

Ferieuken på Birkeland ble noe helt spesielt. Vi var med og la til rette for deltakerne og var totalt en cirka 20 Tidgivere.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake å bli med, mange fine opplevelser. Jeg er blitt kjent med mange. Jeg kjente litt til Blå Kors fra tidligere, men arbeidet er mye større og omfattende enn det jeg visste på forhånd. Jeg har kjent meg velkommen fra første dag.

Din oppfordring til andre:

Prøv! Jeg er sikker på at dersom du ikke har vært med tidligere, vil du få mye tilbake ved å bli med. De fleste har anledning til å være med litt, og det fine er at vi selv kan bestemme hvor mye tid vi ønsker å bruke. Her er det med Tidgivere som er med en gang i året, til de som er aktivt med flere ganger i uken. Blir man med, så binder man seg ikke til mange timers deltakelse i uken.

Det er mye forskjellig å kunne være med på, så det er lett å finne noe som passer og interesserer.

Sommerkalender Tidgiver: Jonny Skaret

Navn: Jonny Skaret

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg bor i en av boligene til Blå Kors i Vågsbygdveien, og ble kjent med tilbudet som Blå Kors gir gjennom en av medarbeiderne i Blå Kors. Jeg kjente også en som jobber i Steg for steg og ble oppfordret til å bli med.
Jeg sliter med sosial angst og det re fint å komme seg ut, både fysisk og psykisk. Jeg merker stor forskjell fra jeg ble med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med under Blå Marked, og er også med i Villmarksgruppa.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint å kjenne på at det er bruk for den innsatsen jeg gjør. Det har vært utrolig bra å bli med. Det er bra for helsa, og det er sosialt. Alternativet hadde vært bare å sitte hjemme.

Det er godt å kjenne på den mottakelsen jeg har fått i Blå Kors.

Nå har jeg vært rusfri i 14 måneder, og det å være med i Blå Kors er et viktig skritt for å komme tilbake til et rusfritt liv.

Jeg har også vært deltaker under den uken som Blå Kors Ferier arrangerte i slutten av juni. Det var svært bra å være med på. Det er mange år siden forrige ferietur!

Din oppfordring til andre:

Det er fint å ha noe å gå til, om det er en gang innimellom, eller en gang eller to i uken. Det gir mye tilbake.

Sommerkalender Tidgiver: Gro Heide Kristiansen

Navn: Gro Heide Kristiansen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg var aktivt med i Livsglede for eldre, og satt i styret der frem til Livsglede for eldre ble lagt ned for tre og et halvt år siden.

Da jeg ble alene, var jeg klar på at det nyttet ikke å sitte hjemme og synes synd på meg selv, så jeg meldte meg inn i Norske Kvinners Sanitetsforening og er besøks- og følgesvenn der. Det er tre damer som jeg følger tirsdager og fredager, og vi gjør mye spennende sammen.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I Blå Kors er jeg med på mye forskjellig, så som Helaften som er den store julefesten for mennesker som har vært eller er i rus, Blå Markedet som er det store markedet som arrangeres på våren, og Blå Dilten hver torsdag. Da er vi som regel en gjeng på en 25 til 30 personer som er med. Vi samles alltid etterpå til noe godt å bite i, og har vært mange ganger hos Scandic Kristiansand Bystanda.

Ditt sivile liv:

Jeg er i dag pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye mer tilbake enn det jeg selv gir. Det er utrolig berikende, at man kan bidra og at andre kan ha glede av det du er med på. Det å se takknemligheten betyr jo mye.

Blå Dilten har jeg vært med på i 12 år, og det er rørende å se hvor mye det betyr for dem som er med, i tillegg til hva man får av smil, latter klemmer og mye takknemlighet.

Din oppfordring til andre:

Alle har litt tid til å gjøre noe forandre. Ingen har det så travelt at man ikke kan være med en time eller to i uken.

Det man får tilbake, kan ikke måles i penger. Jeg tror det blir mer og mer nødvendig med frivillig arbeid i tiden som kommer. Stat og kommune kan ikke gjøre alt. Uten frivilligheten stopper Norge.

Gjør man en innsats av overskudd, kjennes det ikke på som en plikt. Det er viktig å kjenne på at så mange mennesker i lokalsamfunnet trenger den hjelpen som frivilligheten gir.

Det er viktig å engasjere seg i samfunnet og yte en innsats. Det burde flere forstå, hvor man kan gi litt tilbake etter alt man selv har fått.

Sommerkalender Tidgiver: Ida Høitorp

Navn: Ida Høitorp

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg arbeidet tidligere som kokk og måtte omskoleres. Via NAV og prosjektet FRISK kom jeg i februar i år i kontakt med Blå Kors. På Bufetat anbefalte de meg å bli med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg kjente ikke til Blå Kors Ung fra tidligere, og ble allerede i starten med i skateparken hvor jeg fikk arbeidstrening og fikk prøve ut hva som fungerte. Nå i sommer har jeg vært med på ulike stand, samt på en leirskole på Knaben, og har også blitt valgt inn i styret i Blå Kors Ung. Så jeg fikk rett og slett en rakettstart.

Jeg har også tre barn i avlastning, to en gang i måneden og i feriene for den tredje.

Ditt sivile liv:

Jeg er som nevnt i omskolering.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er spennende. Jeg har fått oppgaver jeg liker og trives med. Jeg har alltid likt å arbeide med barn og unge og det kjennes godt å kunne utgjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det. Så lærer man også å kjenne seg selv på en annen måte.

Din oppfordring til andre:

Min klare oppfordring er at hvis du ikke er med som tidgiver, at du prøver. Det gir mer glede enn du er klar over. Det å kjenne og bli kjent med andre er en fin ting. I stedet for å være skeptisk, så bli kjent med dem. De er ofte annerledes enn det man tror. Det beriker å være åpen for andres liv, meninger og tro.

Så ser jeg at jeg er med og gir hjelp der og da, at arbeidet er forebyggende, at unge kan få en trygg plass å komme. Det kan forhindre at barn og unge kommer i kontakt med miljøer som ikke er så bra.

Sommerkalender Tidgiver: John Egebakken

Navn: John Egebakken

Hvorfor ble du Tidgiver:

Etter flere år med rus, ble jeg rusfri den 15. januar 2015. Jeg hadde fått en dom på syv og en halv måned og sonet dommen i Evje fengsel. Etter fire måneder hadde jeg ikke lenger abstinenser og jeg fikk god og solid hjelp til å bli rusfri, og ikke minst takle de psykiske utfordringene som fulgte.
Etter endt soning fikk jeg en annen bolig, og brøt med det gamle miljøet. Etter 40 år i rus tar det tid å komme tilbake til et rusfritt liv, og det ble viktig å starte helt på nytt for mitt vedkommende.
Det er vidunderlig å våkne rusfri. Det er jo bare flott at jeg skulle komme dit jeg er i dag.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

På vei tilbake til et rusfritt liv, ble jeg for et par år siden med i Shalam, og etter hvert begynte jeg å gå på Møteplassen, kjøkkenet i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors i Gyldenløvesgate. Der traff jeg Berit Jensen og Trond Gundersen og fikk informasjon om at dersom det var noe jeg hadde lyst til å bli med på, så kunne jeg det. Så nå er jeg med som sykkelpilot og sykler rundt på beboere fra tre av byens omsorgssentre. Det er flott å se hvor takknemlige de er for å bli tatt med på sykkeltur, og så er det en flott gjeng å sykle sammen med!

Ditt sivile liv:

En dag i uken går jeg på Shalam, og er i gang med et malerkurs, er også med på kunstskolen på Kongens senter, og to ganger i uken er jeg med Blå Kors-gjengen som er i treningsstudio.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:
Jeg har jo fått bedre kondisjon, da! Gleden over å kunne glede andre, betyr svært mye. Det er sterkt å se gleden hos beboerne som tar med på sykkeltur. Noen av dem har ikke vært ute på mange år.

Din oppfordring til andre:

Har du lyst til å prøve deg som sykkelpilot, kan det varmt anbefales. Ta kontakt med Trond Furseth som leder arbeidet dersom du har anledning til å bli med på en sykkeltur en gang eller to i uken. Det fine med å være med i Blå Kors er at man selv kan bestemme hva man ønsker å være med på ut fra hva man er interessert i og hvor mye tid man kan bruke.

Sommerkalender Tidgiver: Merethe Wennerberg

Navn: Merethe Wennerberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Da jeg fikk høre om Blå Kors Kristiansand og arbeidet som drives, hadde jeg lyst til å prøve. Det har jeg ikke angret på!

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

– Jeg er med på en rekke av tilbudene. Kulturell Fritid møtes på mandagene. Her er jeg med og lærer flyktninger og asylsøkere norsk, og dem som går på skole, får her også hjelp til leksearbeidet. Vi går turer sammen, og vi gjør mye sammen.

Blå Kreativitet møtes på tirsdagene. Vi strikker og lager mye som selges i bodene når det arrangeres BlåMarked. Vi har alltid et måltid sammen, og det veldig sosialt og trivelig å være med. Jeg kan virkelig anbefale andre å bli med. Vi har alltid plass til flere. Vi møtes på Møteplassen kl. 16.00 og holder på i en tre timers tid.

I tillegg er jeg med på Blå Café, Tour de Sør, BlåMarked og Helaften. I Blå Kors kan man brukes til mye forskjellig, så jeg har også vært nisse hos Barnas Stasjon.

Ditt sivile liv:

Her hos Blå Kors Kristiansand har jeg fått praksisplass via NAV.
Jeg lever er aktivt liv utenom Blå Kors, er mye sammen med venner og kjæresten, og vi finner alltid på mye moro sammen.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg har vært veldig aktiv, og det har hjulpet meg veldig. Her er jeg blitt veldig godt tatt imot og godtatt for den jeg er.

Jeg har et veldig godt arbeidsmiljø her. Det er fint å kunne hjelpe andre. Jeg er blitt mye tryggere i arbeidslivet, og det å kunne gjøre noe for andre, gjør meg glad, og er svært meningsfylt. Å få noen til å smile og føle seg vel, gjør alltid noe med en person!

Din oppfordring til andre:

Prøv Blå Kors. Her blir du godt mottatt for den du er. Her tilrettelegges det slik at man kan bli med på aktiviteter som passer den enkelte.

Blå Kors er en plass hvor jeg kan være trygg, og en plass hvor man kan være seg selv ett hundre prosent.

Loland Behandlingssenter er snart i gang

– Vi avventer bare den siste godkjenningen fra Helfo. Når denne er på plass, er vi i gang. Det kunne daglig leder ved Loland Behandlingssenter, Frode Dunsæd fortelle, da han under sommerfesten til Blå Kors Kristiansand mottok prisen for Årets stayer.

Les mer

Mye fortjent heder på sommerfesten til Blå Kors

Årets Tidgiver, Årets Comeback og Årets Medmenneske var bare noen av prisene som ble delt ut under sommerfesten til Blå Kors Kristiansand onsdag.

Les mer