– Vi må fange opp de som mobbes og som aldri sier ifra

– I løpet av våren er vi trolig i gang. Det er på tide. 40.000-60.000 barn og unge er ukentlig utsatt for mobbing. Når vi så vet at mobbing er den største enkeltårsaken til barns psykiske vansker, er tidlig innsats avgjørende for å forhindre skader som følge av mobbing. Mange av dem som opplever mobbing forteller det aldri til noen. Disse ønsker vi å fange opp. Les mer