Et folkehelseprogram av STOR betydning

– Prosjektet har som målsetting å bedre barn og unges psykiske helse. Vi tror at et fokus på å skape gode og trygge møteplasser for barn og unge er viktig, og ønsker å skape lokale tiltak for å imøtekomme dette. Les mer