Dag 3: Eldbjørg Jærnes

Eldbjørg Jærnes

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med i Blå Kors-foreningen for en syv-åtte år siden. Gjennom Blåens Reiser arrangere Trond Gundersen flere turer i løpet av året, og jeg ble invitert med på en av disse. Jeg hadde før turen ikke vært i nevneverdig kontakt med Blå Kors i Kristiansand, men jeg opplevde turen og stemningen som så hyggelig at jeg begynte å gå på de faste samlingene som Blå Kors-foreningen har i Blå Kors-lokalene i Gyldenløvesgate.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Vi er alle med og bidrar, hvor det går på rundgang hvem som tar hånd om det praktiske.

Ditt sivile liv:

Jeg er nå pensjonist. Da jeg var yrkesaktiv arbeidet jeg som sykepleier.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir meg svært mye å være med. Her har jeg fått oppleve et inkluderende og varmt fellesskap, hvor den enkelte blir sett og respektert for hvem hun eller han er, et veldig godt fellesskap med et sterkt sosialt tilsnitt.

Det er god evangelisk tale og mye sang, verdier jeg setter svært høyt. Her står Jesus i sentrum for det som skjer.

Din oppfordring til andre:

Vi går nå julehøytiden i møte og mitt ønske er at vi lar julens budskap komme i fokus. Videre at vi ser hverandre og ikke bare holder på med det materielle, men at vi kan ta vare på hverandre. Det er mange som ikke har det bra i julen, veldig mange, faktisk. De som sliter, sliter i høytidene. Det er da man kan kjenne ekstra sterkt på savn, ensomhet og utenforskap, kanskje som følge av dårlig økonomi i familien.

Dag 1: Eva Sæthern Arneberg

Eva Sæthern Arneberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Anne-Randi Hanssen og jeg hadde vært kolleger ved Kvadraturen skolesenter, og jeg ble godt kjent med henne, og satte pris på hennes varme og vinnende vesen. Hun satte virkelig spor etter seg som helsesøster.

Hun sluttet imidlertid ved skolesenteret for å ta over som virksomhetsleder ved Barnas Stasjon, og det ble naturlig å starte opp som Tidgiver ved Barnas Stasjon

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I starten bidrog jeg under middagssamlingene, senere også for gruppen unge voksne hvor vi lager mat sammen i en god sosial atmosfære. Det er fint å kjenne på den gode atmosfæren rundt bordet. Vi er en fast gjeng som er sammen, og det er fint å møtes og bli kjent over tid.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeider ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg har alltid vært en person som har engasjert meg, rett og slett fordi det gir så mye tilbake. Det er hyggelig å bidra for andre. Det er bra fr oss midt i livet å ha kontakt med barn og unge slik vi får det gjennom Barnas Stasjon. Det er alltid givende å være sammen med ulike aldersgrupper.

Jeg trives veldig godt. Det er en romslig og fin plass å komme til. Det har vært fint å bli kjent med Blå Kors som organisasjon og se bredden i arbeidet. Jeg er imponert over hvor mange som er med og bidrar som Tidgivere.

Din oppfordring til andre:

Alle har mer eller mindre noe å gi. Når det gjelder å bidra som Tidgiver i Blå Kors, bestemmer man selv hvor mye og hvor ofte man ønsker å være med, og man bestemmer selv hva slags oppgaver man ønsker å arbeide med. Det å på nært hold erfare det store hjerterommet som er i Blå Kors, er noe helt spesielt.

Gir og gir og vil gi enda mer

– Det er viktig for oss å bidra til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Derfor gir vi og derfor vil vi fortsette å gi, sier Kenneth Røynås, hotelldirektør for Clarion Hotel Ernst, i det han ønsker omkring 130 Tidgivere (frivillige) fra Blå Kors Kristiansand til årets julebord i sin egen restaurant.

Les mer

En helt spesiell Helaften

Det var mange sterke og bevegende øyeblikk da Blå Kors Kristiansand tirsdag hadde invitert nærmere 200 mennesker med rusrelaterte utfordringer til Helaften i lokalene i Gyldenløvesgate.

Les mer

– Dette er en god møteplass

Noen er kommet for å få leksehjelp, andre for å praktisere norsk. Senere skal man lage mat sammen. Det er mandag, og tid for Kulturell fritid hos Blå Kors Kristiansand.

Les mer

Sommerkalender Tidgiver: Lily-Mari Pilgaard

Navn: Lily-Mari Pilgaard

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble sykemeldt etter en fallulykke, og søkte på frivillig.no etter en organisasjon som jeg kunne gjøre noe for som ledd i arbeidet med å komme tilbake etter ulykken. Jeg meldte meg på hos Blå Kors, og jeg fikk svar umiddelbart. Dette var i oktober i fjor, og dermed var jeg i gang.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Lily-Mari Pilgaard er med på en rekke av aktivitetene i Blå Kors Kristiansand. Så stort er engasjementet at da Blå Kors Kristiansand hadde invitert alle ansatte og Tidgivere til sommerfest, ble hun kåret til Årets Tidgiver. I juryens begrunnelse heter det blant annet: Lilly-Mari Pilgaard har virkelig gjort en formidabel innsats i 2017! Hun har bydd på seg selv og alltid stilt opp, på så og si alt. Hun var et friskt pust da hun startet opp i Kulturell Fritid. Frivillighet gav mersmak for henne og deretter ble hun med på konserter, Blå Kreativitet, natteravn og stort sett alle arrangementer som er blitt gjennomført. Tusen hjertelig takk for at du er den du er og at du bidrar til mestring og mening i hverdagen for så mange rundt deg, gratulerer Lilly-Mari Pilgaard.

I tillegg til dette har hun i sommer også vært Tidgiver for Blå Kors Ferier.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye mer tilbake enn det jeg forventet på forhånd. Det gir stor glede, og det er flott kunne bidra. Det å møte mennesker på ulike stadier i livet, kan være sterkt. Det har vært utrolig sterkt å høyre mange av historiene, spesielt gjennom de jeg har fått møte gjennom Kulturell fritid.

Det har vært sterkt å se bildene fra den enkeltes hjemplass og å høre om reisen de har hatt frem til de kom til Norge. De kommer for å finne trygghet for seg og sine, og ikke for økonomisk vinning.

Når en blir kjent med mennesker som har opplevd slikt, får en økt forståelse for hva det innebærer å komme til et nytt land, med nytt språk og ny kultur.

Jeg h ar fått større selvverdi av å være med i arbeidet. Det fyller meg med varme. Jeg kjenner meg veldig hjemme i Blå Kors, og det er lett å få en god tilhørighet her. Berit Jensen og Berit Ivedal som er primusmotorene på Møteplassen, er to sålstråler, og de gjør en flott jobb for å bidra til at det er høyt under taket og at alle kan kjenne seg velkommen.

Din oppfordring til andre:

Uansett hva slags personlighet man måtte ha, er det en plass for alle hos Blå Kors, uansett fortid og hvor en er i livet.

 

Sommerkalender Tidgiver: Robert Gimre

Navn: Robert Gimre

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg begynte i Blå Kors da jeg ble rusfri. Jeg sonet en samfunnsstraff og fordi jeg ønsket å skulle bygget et nytt nettverk som ledd i å etablere et rusfritt liv, ble det naturlig å fortsette hos Blå Kors.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har i lengre tid vært følgesvenn for en eldre kar som har familien bosatt andre plasser i landet. Vi har fått et svært godt forhold, og finner på mye sammen.

Jeg er også med på Kulturell fritid på mandagene, og er Tidgiver i forbindelse med tilbudene i regi av Blå Kors Ferier, samt på enkelte arrangementer når jeg har tid og mulighet til det.

Ditt sivile liv:

Jeg driver kantinen for Rema Distribusjon i Sørlandsparken.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg er med i mye, og trives godt med det. For meg har det handlet mye om å finne meg selv og å få gode verdier i livet. Det er en god følelse å ta med seg hjem! Det er spesielt å se hvor glade de er alle dem som er med å Kulturell fritid.

Det er en takknemlig jobb å være med, og jeg får igjen mye mer enn det jeg selv gir.

Din oppfordring til andre:

Mange har en Tidgiver i seg. Flere jeg møter sier de har lyst til å bli med, men de savner mer informasjon, så jeg informerer så godt jeg kan.

Det fine er at man selv kan bestemme hvor ofte og hvor mye man ønsker å bli med. Flere av dem jeg har snakket med og som blir med som Tidgiver, blir overrasket over bredden i det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver.

– Johan er blitt et fint holdepunkt i tilværelsen. Som turvenn føler jeg at jeg er til nytte, og det er en god sak å kjenne på, sier Robert som i tillegg til å være med i Kulturell fritid også har en halv jobb som kantinebestyrer.

 

Sommerkalender Tidgiver: Cecilie Vagle

Navn: Cecilie Vagle

Hvorfor ble du Tidgiver:

Min bestevenninne var med som Tidgiver, og anbefalte varmt at jeg ble med. Dette var i 2016.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg ble i starten med i Blådilten. Dette er et tilbud til alle som ønsker å gå tur sammen med andre. Blå Café ble jeg også med på. Dette er et tilbud som dessverre ble lagt ned, da det ikke var nok Tidgivere til å bli med.

I stedet er jeg med på Møteplassen, kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors i Gyldenløvesgate. Her er jeg med hver mandag og annenhver tirsdag, i tillegg til Kulturell fritids og Blå Kreativitet.

Kulturell fritid er en møteplass for mange av våre nye landsmenn, som her får muligheten til å praktisere norsk og hvor de også får leksehjelp.

Blå Kreativitet er et lavterskeltilbud for kvinner. Vi starter alltid med en fellesmåltid, og det er mellom ti og tyve som møter hver gang. Tilbudet er rettet mot kvinner som ønsker å ha et sosialt miljø.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være til hjelp for andre. Det gir meg et godt sosialt miljø, og gir meg noe å gå til i hverdagen. Det er godt å kjenne at jeg kan være til nytte.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors er en flott plass å komme til. Her blir en løftet opp i et godt sosialt miljø. Det fine er at man kan begynne i det små ut fra hva man har lyst og anledning til.

Sommerkalender Tidgiver: Jacob Schlichting Lerøen

Navn: Jacob Schlichting Lerøen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har alltid vært interessert i data og teknologi. Da jeg møtte Edouard Truedsson som var med i Blå Kors Ung, ble jeg av h am utfordret til å bli med. Edouard er utdannet regissør, og har følgelig god erfaring med bilde og film. Det ble en perfekt match, og det var lett å takke ja til utfordringen fra Edouard.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Det er to og et halvt år siden jeg ble med i Blå Kors Ung. Jeg ble med på bowlingtur, og fikk et hefte med informasjon om hva Blå Kors gjør i Kristiansand.

Jeg har vært med i Blå Kors Ung siden. Jeg har fått prøvd meg som skuespiller i en TV-serie vi holder på å lage, hvor jeg er med som manusforfatter. Det er utfordrende å lage filmmanus, også det å jobbe med å regissere. Ofte kan det bli til at prosjektet blir snudd på hodet i forhold til det vi opprinnelig så for oss.

Serien vi holder på å lage skal vi vise i høst. Den handler om en god venn som måtte flytte til Paris da han ikke fikk opphold i Norge. Vi lager også en film om mobbing.

Ditt sivile liv:

Jeg går på ungdomsskolen på Grim.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er gøy å være med. Jeg lærer mye. Vi er mange som møtes, og da det var mange flyktninger og asylsøkere som kom til Kristiansand, gjorde Blå Kors Ung en stor innsats for å ta dem imot og å gi dem et tilbud. På det meste var vi over hundre som møttes fast. I dag er vi en 20-30 som møtes fast i cafeen som Blå Kors Ung driver og med inngang fra Rådhusgata. Vi lager mat sammen, gjør mye gøy sammen og det er en trivelig plass å være.

Rent faglig får jeg lært mye, og får følgelig god erfaring og attest på hva jeg har lært, noe som er viktig ettersom jeg ønsker å videreutdanne meg innen media.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors Ung er en fin plass å komme til. Bli med!

 

til Edouard Truedsson

 

Sommerkalender Tidgiver: Kari Aulin

Navn: Kari Aulin

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble pensjonist for halvannet år siden etter å ha jobbet på dementavdeling på et sykehjem i flere år. Med tid til overs ønsket jeg å gjøre noe for andre, og tok selv kontakt med Blå Kors Kristiansand og spurte om det var behov for hjelp.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Kulturell Fritid. Dette er et tilbud for våre nye landsmenn. Vi møtes hver mandag, og det kommer flere med bakgrunn fra blant annet Syria og Eritrea. Vi lager mat sammen, vi gir leksehjelp, og dette er også en fin arena til å lære norsk. Vi kan være alt fra en 10-12 til over 40 på disse samlingene.

Jeg Fritidsvenn, hvor jeg besøker en eldre enslig kvinne som har lite besøk fra før. Jeg besøker henne hver torsdag, og det er veldig givende å være med på. Gir like mye tilbake som det gir henne, tror jeg.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Man blir i godt humør av å møte blide og positive mennesker. Jeg er blitt tatt veldig godt i mot og da har man også mer å gi selv. Jeg ble overrasket over å se alt det gode arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, for barn, ungdom og ellers alle som trenger det.

Din oppfordring til andre:

Noen tror de binder seg opp i noe de tror de ikke kan følge opp. Som Tidgiver binder man seg ikke opp. Skal vi ut og reise, så er det fullt ut mulig. Man bestemmer selv hvor ofte man ønsker å være med.

Har du lyst til å prøve og å gjøre en innsats for andre, er det min klare oppfordring å prøve. Det gjør godt å gjøre noe for andre.