Sommerkalender Tidgiver: Cecilie Vagle

Navn: Cecilie Vagle

Hvorfor ble du Tidgiver:

Min bestevenninne var med som Tidgiver, og anbefalte varmt at jeg ble med. Dette var i 2016.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg ble i starten med i Blådilten. Dette er et tilbud til alle som ønsker å gå tur sammen med andre. Blå Café ble jeg også med på. Dette er et tilbud som dessverre ble lagt ned, da det ikke var nok Tidgivere til å bli med.

I stedet er jeg med på Møteplassen, kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors i Gyldenløvesgate. Her er jeg med hver mandag og annenhver tirsdag, i tillegg til Kulturell fritids og Blå Kreativitet.

Kulturell fritid er en møteplass for mange av våre nye landsmenn, som her får muligheten til å praktisere norsk og hvor de også får leksehjelp.

Blå Kreativitet er et lavterskeltilbud for kvinner. Vi starter alltid med en fellesmåltid, og det er mellom ti og tyve som møter hver gang. Tilbudet er rettet mot kvinner som ønsker å ha et sosialt miljø.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være til hjelp for andre. Det gir meg et godt sosialt miljø, og gir meg noe å gå til i hverdagen. Det er godt å kjenne at jeg kan være til nytte.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors er en flott plass å komme til. Her blir en løftet opp i et godt sosialt miljø. Det fine er at man kan begynne i det små ut fra hva man har lyst og anledning til.

Sommerkalender Tidgiver: Jacob Schlichting Lerøen

Navn: Jacob Schlichting Lerøen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg har alltid vært interessert i data og teknologi. Da jeg møtte Edouard Truedsson som var med i Blå Kors Ung, ble jeg av h am utfordret til å bli med. Edouard er utdannet regissør, og har følgelig god erfaring med bilde og film. Det ble en perfekt match, og det var lett å takke ja til utfordringen fra Edouard.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Det er to og et halvt år siden jeg ble med i Blå Kors Ung. Jeg ble med på bowlingtur, og fikk et hefte med informasjon om hva Blå Kors gjør i Kristiansand.

Jeg har vært med i Blå Kors Ung siden. Jeg har fått prøvd meg som skuespiller i en TV-serie vi holder på å lage, hvor jeg er med som manusforfatter. Det er utfordrende å lage filmmanus, også det å jobbe med å regissere. Ofte kan det bli til at prosjektet blir snudd på hodet i forhold til det vi opprinnelig så for oss.

Serien vi holder på å lage skal vi vise i høst. Den handler om en god venn som måtte flytte til Paris da han ikke fikk opphold i Norge. Vi lager også en film om mobbing.

Ditt sivile liv:

Jeg går på ungdomsskolen på Grim.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er gøy å være med. Jeg lærer mye. Vi er mange som møtes, og da det var mange flyktninger og asylsøkere som kom til Kristiansand, gjorde Blå Kors Ung en stor innsats for å ta dem imot og å gi dem et tilbud. På det meste var vi over hundre som møttes fast. I dag er vi en 20-30 som møtes fast i cafeen som Blå Kors Ung driver og med inngang fra Rådhusgata. Vi lager mat sammen, gjør mye gøy sammen og det er en trivelig plass å være.

Rent faglig får jeg lært mye, og får følgelig god erfaring og attest på hva jeg har lært, noe som er viktig ettersom jeg ønsker å videreutdanne meg innen media.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors Ung er en fin plass å komme til. Bli med!

 

til Edouard Truedsson

 

Sommerkalender Tidgiver: Kari Aulin

Navn: Kari Aulin

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble pensjonist for halvannet år siden etter å ha jobbet på dementavdeling på et sykehjem i flere år. Med tid til overs ønsket jeg å gjøre noe for andre, og tok selv kontakt med Blå Kors Kristiansand og spurte om det var behov for hjelp.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med i Kulturell Fritid. Dette er et tilbud for våre nye landsmenn. Vi møtes hver mandag, og det kommer flere med bakgrunn fra blant annet Syria og Eritrea. Vi lager mat sammen, vi gir leksehjelp, og dette er også en fin arena til å lære norsk. Vi kan være alt fra en 10-12 til over 40 på disse samlingene.

Jeg Fritidsvenn, hvor jeg besøker en eldre enslig kvinne som har lite besøk fra før. Jeg besøker henne hver torsdag, og det er veldig givende å være med på. Gir like mye tilbake som det gir henne, tror jeg.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Man blir i godt humør av å møte blide og positive mennesker. Jeg er blitt tatt veldig godt i mot og da har man også mer å gi selv. Jeg ble overrasket over å se alt det gode arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, for barn, ungdom og ellers alle som trenger det.

Din oppfordring til andre:

Noen tror de binder seg opp i noe de tror de ikke kan følge opp. Som Tidgiver binder man seg ikke opp. Skal vi ut og reise, så er det fullt ut mulig. Man bestemmer selv hvor ofte man ønsker å være med.

Har du lyst til å prøve og å gjøre en innsats for andre, er det min klare oppfordring å prøve. Det gjør godt å gjøre noe for andre.

Sommerkalender Tidgiver: Karin S. Røinaas

Navn: Karin S. Røinaas

Hvorfor ble du Tidgiver:

Allerede da jeg utdannet meg som psykolog, så jeg raskt at livet kan fare hardt med mennesker. Jeg har alltid hatt syn for disse. Da jeg ble pensjonist, tok jeg kontakt med Blå Kors Kristiansand for å gjøre en innsats.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på Barnas Stasjon, i starten for å bistå under middagsgruppene, nå i det som heter mor-barn-gruppe. Disse møtes annenhver onsdag. Målgruppen er mødre med barn fra cirka seks måneder til cirka ett år. Vi spiser sammen, har ulike tema som vi setter fokus på, får gjerne besøk utenfra, og gjennomfører ulike aktiviteter sammen. Målet er å styrke foreldreferdighetene og å drive nettverksbygging.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist. Som yrkesaktiv arbeidet jeg som psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Jeg jobbet flere år flere år på barneposten, og har også arbeidet på intensivavdelingen og innen eldreomsorgen, og var i flere år også med i kommunens kriseteam.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Som pensjonist har jeg fin anledning til å være med og gjøre noe for andre, og gjennom arbeidslivet hadde jeg fått en erfaring som kanskje kunne komme andre til gode.

Det er fint å være med og jobbe sammen med resten av teamet. Det er en flott gjeng som yter og yter.

Tilbudet som gis gjennom Barnas Stasjon er vidt og variert, med både pappagrupper, mammagrupper, middagssamlinger, for å ha nevnt noe. Barnas Stasjon Kristiansand har tre leiligheter der familier kan bo opptil 1 år. Familiene følges opp etter egen tiltaksplan, og det er fint å se at arbeidet bærer frukter.

Det er svært givende å være med. Barndommen varer livet ut, i noen tilfeller også i flere generasjoner. Så det å gjøre en innsats for å hjelpe familier på vei, er svært verdifullt.

Din oppfordring til andre:

Når en ser hva alkohol kan gjøre av skade, er det ikke vanskelig å la være å bruke alkohol selv. Jeg har vært avholds i alle år, og synes det er skuffende å se den økte alkoholbruken i kristne kretser. Så oppfordringen blir derfor å være seg bevisst de valgene man tar, da alle valg har konsekvenser.

Sommerkalender Tidgiver: Bjørg Langeland

Navn: Bjørg Langeland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det hele startet i 2014. Min venninne er leder for et av tilbudene på Barnas Stasjon og fortalte at det var bruk for flere hjelpere.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på tilbudet som som vi kaller middagssamlingen. Jeg ble med og har vært med siden. Dette er et tilbud som løper hver tirsdag og onsdag for brukere av Barnas Stasjon, i en uhøytidelig setting hvor målet er at brukerne kan treffes.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeidet på passkontoret til politiet i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være der som en voksenperson for brukere som trenger det. Det gir også mye å være sammen med andre Tidgivere. Det er beundringsverdig hvilken innsats som legges ned, og dette ville jeg gjerne være en del av.

Din oppfordring til andre:

Jeg tror mange kunne tenke seg å være med i et frivillig arbeid, men det er kanskje ikke alle som vet hvordan de skal ta kontakt. I Blå Kors-sammenheng er dette enkelt. Møteplassen er en fin arena i så måte. Møteplassen er kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen til Blå Kors i Gyldenløvesgate, så her kan man gjerne stikke innom, alternativt ringe Barnas Stasjon på 380 29 433.

Så er det viktig å streke under at arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver er variert. I alt har Blå Kors åtte ulike virksomhetsområder. Det er følgelig bruk for alle typer mennesker. Man bestemmer selv hvor mye eller ofte man ønsker å bidra, slik at det passer i forhold til arbeid, familie og andre forpliktelser man måtte ha.

Jeg bøyer meg i støvet for de mange som jobber i Blå Kors og som bruker av sin tid for å hjelpe andre.

Sommerkalender Tidgiver: Maria D. Rødland

Navn: Maria D. Rødland

Hvorfor ble du Tidgiver:

For flere år siden ble jeg spurt med i Musikkoret til Blå Kors Kristiansand har siden holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært aktivt med i over 25 år, en rik og fin tid. I begynnelsen ble jeg med i Musikkoret, og etter hvert også en av dem som er med og arrangerer Lørdagskveld i Blå Kors. Her møtes seniorene til samvær, mat, andakt og mye musikk og sang. Vi møtes hver lørdag. Det er fem partier som er med og arrangerer og det hele går på rundgang.

Etter hvert ble jeg også med i styret, og er også med på Torsdagskveld i Blå Kors. Fra tidligere var jeg også med da Blå Café holdt åpent i lokalene til Blå Kors i Gyldenløvesgate. Det er nå en fem-seks år siden dette ble lagt ned.

Det er artig å se at tilbudene til seniorene er så populære som de er. Over tid har stadig nye blitt med, og når vi samles på lørdagskveldene kan det være mellom 70 og 100 som kommer. På det meste har vi vært godt over hundre. Vi trekker besøkende fra et stor omland. En av de fremmøtte kommer helt fra Lindesnes, noen fra Arendal, flere fra Vennesla. Det kan skyldes at få menigheter har et tilbud på lørdagskveldene for oss som er godt voksne.

Vi har 46 møter i løpet av et år og inviterer en taler til hvert av møtene. Rammen er svært sosial og vi har det utrolig hyggelig sammen, et fint og inkluderende fellesskap, og følgelig en fin plass å gå dersom man ikke ønsker å sitte alene en lørdagskveld. I tillegg til egne møter, er vi ofte ute og besøker andre forsamlinger, og hadde i fjor over 70 slike gjesteopptredener.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Fellesskapet er godt.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil varmt anbefale andre godt voksne å bli med. Det gir svært mye og særlig på lørdagskveldene kan det være mange voksne som kjenner på ensomhet. På Lørdagskveld i Blå Kors får man fellesskap, venner, og noen trivelige timer i hyggelig lag.

Sommerkalender Tidgiver: Thorstein Nordvold

Navn: Thorstein Nordvold

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg reiste en del sammen med Åge Phillip Eriksen, nå pastor i Bengtsfors Missionskyrka, og ble derigjennom oppfordret til å bli med i Blå Kors Musikkor.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg startet i Blå Kors Musikkor ved nyttårstider. Det er en flott gjeng, både sosialt og åndelig. Jeg ble etter hvert også spurt om å sitte i styret på Lørdagskveld i Blå Kors. Utover dette er jeg med og hjelper til der det trengs, så som Blå Gospel, Søndagskveld i Blå Kors osv..

Jeg er også med i Filadelfia Birkenes, og annenhver tirsdag er det Kameratklubben, hvor jeg er med i styret og varamann til landsstyret.

Jeg har også sertifikat for buss og større kjøretøy, og skal avlaste Trond Gundersen i Blåen Reiser når det er behov for det.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint og verdifullt å være med i et så flott fellesskap som Blå Kors. Det gir mye tilbake.

Din oppfordring til andre:

I Blå Kors er det noe for alle, uansett hvordan vi er i form, farge, fysikk og farge. Menneskene som er med har gode verdier og er flinke til å se og møte dem som kommer.

Det gir mye tilbake å være med. Her er det alltid et smil, og det er mange gleder og gode øyeblikk å ta med seg.

Blå Kors driver et bredt og allsidig arbeid som farvener vidt og gir mye til både yngre og eldre. Her er et verdifullt å være med om man er ung, voksen eller eldre.

Sommerkalender Tidgiver: Tom Jochumsen

Navn: Tom Jochumsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble tidligere i år pensjonist etter 38 år som lokomotivfører, Jeg er vokst opp sammen med Arvid Solheim som er daglig leder for Blå Kors Kristiansand. Da han fikk vite jeg skulle pensjonere meg, spurte han om jeg ville begynne i Blå Kors. Det passet som hånd i hanske. Det var ikke noe alternativ å skulle gå uten å ha noe meningsfylt å gjøre.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er avdelingsleder i Småjobbsentralen, og har hatt en 20 prosent stilling der. Fra 1. august økes denne til en 30 prosents stilling.

Ditt sivile liv:

Nå er jeg blitt pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er givende å være med. Blå Kors Kristiansand driver et variert og bredt arbeid, og gjør mye bra for veldig mange. Det er mange engasjerte mennesker som er med, og de er fint å se at mennesker kan komme tilbake til arbeidsliv og samfunn.

Småjobbsentralen spiller en viktig rolle i så måte. På en vanlig dag kan det variere fra en to-tre til en 10-15 som møter fast. Småjobbsentralen er en fin arena for arbeidstrening, og det er en engasjert og jobbvillig gjeng.

Din oppfordring til andre:

Det å bli kjent med menneskene som er med, gjør at man får en annen innfallsvinkel. Arbeidet er veldig givende, og det fine er at man kan bidra med det man kan og behersker.

Sommerkalender Tidgiver: Ole Ingebretsen

Navn: Ole Ingebretsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med som Tidgiver i slutten av mai i fjor, og ble ganske snart aktivt med i Småjobbsentralen, hvor vi pusset opp, malte og holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I vinter har jeg vært med i Småjobbsentralen fire dager i uken. Ettersom Småjobbsentralen ble lagt inn under Steg for steg da dette nye tilbudet ble etablert, er jeg nå med i Steg for steg. I Småjobbsentralen driver vi praktisk arbeid for en rekke personer og bedrifter. I løpet av ferien har jeg vikariert for Cato Wiig som leder Småjobbsentralen mens han har hatt ferie.

Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Vi skifter tak, kan snekre i en leilighet, pusser opp, vi har vært med under rehabiliteringsarbeidene i Skatehallen, vi driver med plenklipping, henter møbler og utstyr, og gjør en god del annet forefallende arbeid. I fjor pusset vi opp leiligheten hvor Steg for steg nå holder til. Oppdragene varierer mye, også hva omfanget angår. På en jobb kan vi være en mann, på den største var vi 10 stykker som var med da vi fikk et større flytteoppdrag.

Ditt sivile liv:

Det blir ikke tid til så mye annet utover å være med i Småjobbsentralen.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg visste lite om Blå Kors før jeg begynte. Det fine er at her får jeg levd et liv jeg hele tiden har drømt om, å hjelpe andre. Det gjøres med hele hjertet.

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er rett og slett helsebot!

Din oppfordring til andre:

Møteplassen er et av de beste tilbudene som Blå Kors har. Min oppfordring er å ta en tur innom å se om det er oppgaver du har lyst til å være med på.

Min klare oppfordring ellers er å ta vare på din neste!

Sommerkalender Tidgiver: Alice Hiberg

Navn: Alice Hiberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg hadde lyst til å bli med i et frivillig arbeid, og kjente litt til Blå Kors fra før. En dag da jeg gikk forbi, så jeg et skilt på utsiden for Posebyen Frivilligsentral, tok turen innom, og siden har jeg vært med, så det var litt tilfeldig at det ble akkurat her.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt med i mye forskjellig, alt fra å være Tidgiver under ferieuken i regi av Blå Kors Ferier på Folkehøgskolen Sørlandet, til vertskap under Blå Torsdag- og Blå Gospelkonsertene, samt at jeg også er oppsøkende Tidgiver i kvinneboligen i Vågsbygd.

Ditt sivile liv:

Ferieuken på Birkeland ble noe helt spesielt. Vi var med og la til rette for deltakerne og var totalt en cirka 20 Tidgivere.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake å bli med, mange fine opplevelser. Jeg er blitt kjent med mange. Jeg kjente litt til Blå Kors fra tidligere, men arbeidet er mye større og omfattende enn det jeg visste på forhånd. Jeg har kjent meg velkommen fra første dag.

Din oppfordring til andre:

Prøv! Jeg er sikker på at dersom du ikke har vært med tidligere, vil du få mye tilbake ved å bli med. De fleste har anledning til å være med litt, og det fine er at vi selv kan bestemme hvor mye tid vi ønsker å bruke. Her er det med Tidgivere som er med en gang i året, til de som er aktivt med flere ganger i uken. Blir man med, så binder man seg ikke til mange timers deltakelse i uken.

Det er mye forskjellig å kunne være med på, så det er lett å finne noe som passer og interesserer.