Sommerkalender Tidgiver: Karin S. Røinaas

Navn: Karin S. Røinaas

Hvorfor ble du Tidgiver:

Allerede da jeg utdannet meg som psykolog, så jeg raskt at livet kan fare hardt med mennesker. Jeg har alltid hatt syn for disse. Da jeg ble pensjonist, tok jeg kontakt med Blå Kors Kristiansand for å gjøre en innsats.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på Barnas Stasjon, i starten for å bistå under middagsgruppene, nå i det som heter mor-barn-gruppe. Disse møtes annenhver onsdag. Målgruppen er mødre med barn fra cirka seks måneder til cirka ett år. Vi spiser sammen, har ulike tema som vi setter fokus på, får gjerne besøk utenfra, og gjennomfører ulike aktiviteter sammen. Målet er å styrke foreldreferdighetene og å drive nettverksbygging.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist. Som yrkesaktiv arbeidet jeg som psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Jeg jobbet flere år flere år på barneposten, og har også arbeidet på intensivavdelingen og innen eldreomsorgen, og var i flere år også med i kommunens kriseteam.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Som pensjonist har jeg fin anledning til å være med og gjøre noe for andre, og gjennom arbeidslivet hadde jeg fått en erfaring som kanskje kunne komme andre til gode.

Det er fint å være med og jobbe sammen med resten av teamet. Det er en flott gjeng som yter og yter.

Tilbudet som gis gjennom Barnas Stasjon er vidt og variert, med både pappagrupper, mammagrupper, middagssamlinger, for å ha nevnt noe. Barnas Stasjon Kristiansand har tre leiligheter der familier kan bo opptil 1 år. Familiene følges opp etter egen tiltaksplan, og det er fint å se at arbeidet bærer frukter.

Det er svært givende å være med. Barndommen varer livet ut, i noen tilfeller også i flere generasjoner. Så det å gjøre en innsats for å hjelpe familier på vei, er svært verdifullt.

Din oppfordring til andre:

Når en ser hva alkohol kan gjøre av skade, er det ikke vanskelig å la være å bruke alkohol selv. Jeg har vært avholds i alle år, og synes det er skuffende å se den økte alkoholbruken i kristne kretser. Så oppfordringen blir derfor å være seg bevisst de valgene man tar, da alle valg har konsekvenser.

Sommerkalender Tidgiver: Bjørg Langeland

Navn: Bjørg Langeland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det hele startet i 2014. Min venninne er leder for et av tilbudene på Barnas Stasjon og fortalte at det var bruk for flere hjelpere.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på tilbudet som som vi kaller middagssamlingen. Jeg ble med og har vært med siden. Dette er et tilbud som løper hver tirsdag og onsdag for brukere av Barnas Stasjon, i en uhøytidelig setting hvor målet er at brukerne kan treffes.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeidet på passkontoret til politiet i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være der som en voksenperson for brukere som trenger det. Det gir også mye å være sammen med andre Tidgivere. Det er beundringsverdig hvilken innsats som legges ned, og dette ville jeg gjerne være en del av.

Din oppfordring til andre:

Jeg tror mange kunne tenke seg å være med i et frivillig arbeid, men det er kanskje ikke alle som vet hvordan de skal ta kontakt. I Blå Kors-sammenheng er dette enkelt. Møteplassen er en fin arena i så måte. Møteplassen er kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen til Blå Kors i Gyldenløvesgate, så her kan man gjerne stikke innom, alternativt ringe Barnas Stasjon på 380 29 433.

Så er det viktig å streke under at arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver er variert. I alt har Blå Kors åtte ulike virksomhetsområder. Det er følgelig bruk for alle typer mennesker. Man bestemmer selv hvor mye eller ofte man ønsker å bidra, slik at det passer i forhold til arbeid, familie og andre forpliktelser man måtte ha.

Jeg bøyer meg i støvet for de mange som jobber i Blå Kors og som bruker av sin tid for å hjelpe andre.

Sommerkalender Tidgiver: Maria D. Rødland

Navn: Maria D. Rødland

Hvorfor ble du Tidgiver:

For flere år siden ble jeg spurt med i Musikkoret til Blå Kors Kristiansand har siden holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har vært aktivt med i over 25 år, en rik og fin tid. I begynnelsen ble jeg med i Musikkoret, og etter hvert også en av dem som er med og arrangerer Lørdagskveld i Blå Kors. Her møtes seniorene til samvær, mat, andakt og mye musikk og sang. Vi møtes hver lørdag. Det er fem partier som er med og arrangerer og det hele går på rundgang.

Etter hvert ble jeg også med i styret, og er også med på Torsdagskveld i Blå Kors. Fra tidligere var jeg også med da Blå Café holdt åpent i lokalene til Blå Kors i Gyldenløvesgate. Det er nå en fem-seks år siden dette ble lagt ned.

Det er artig å se at tilbudene til seniorene er så populære som de er. Over tid har stadig nye blitt med, og når vi samles på lørdagskveldene kan det være mellom 70 og 100 som kommer. På det meste har vi vært godt over hundre. Vi trekker besøkende fra et stor omland. En av de fremmøtte kommer helt fra Lindesnes, noen fra Arendal, flere fra Vennesla. Det kan skyldes at få menigheter har et tilbud på lørdagskveldene for oss som er godt voksne.

Vi har 46 møter i løpet av et år og inviterer en taler til hvert av møtene. Rammen er svært sosial og vi har det utrolig hyggelig sammen, et fint og inkluderende fellesskap, og følgelig en fin plass å gå dersom man ikke ønsker å sitte alene en lørdagskveld. I tillegg til egne møter, er vi ofte ute og besøker andre forsamlinger, og hadde i fjor over 70 slike gjesteopptredener.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir svært mye tilbake å være med. Fellesskapet er godt.

Din oppfordring til andre:

Jeg vil varmt anbefale andre godt voksne å bli med. Det gir svært mye og særlig på lørdagskveldene kan det være mange voksne som kjenner på ensomhet. På Lørdagskveld i Blå Kors får man fellesskap, venner, og noen trivelige timer i hyggelig lag.

Sommerkalender Tidgiver: Thorstein Nordvold

Navn: Thorstein Nordvold

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg reiste en del sammen med Åge Phillip Eriksen, nå pastor i Bengtsfors Missionskyrka, og ble derigjennom oppfordret til å bli med i Blå Kors Musikkor.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg startet i Blå Kors Musikkor ved nyttårstider. Det er en flott gjeng, både sosialt og åndelig. Jeg ble etter hvert også spurt om å sitte i styret på Lørdagskveld i Blå Kors. Utover dette er jeg med og hjelper til der det trengs, så som Blå Gospel, Søndagskveld i Blå Kors osv..

Jeg er også med i Filadelfia Birkenes, og annenhver tirsdag er det Kameratklubben, hvor jeg er med i styret og varamann til landsstyret.

Jeg har også sertifikat for buss og større kjøretøy, og skal avlaste Trond Gundersen i Blåen Reiser når det er behov for det.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint og verdifullt å være med i et så flott fellesskap som Blå Kors. Det gir mye tilbake.

Din oppfordring til andre:

I Blå Kors er det noe for alle, uansett hvordan vi er i form, farge, fysikk og farge. Menneskene som er med har gode verdier og er flinke til å se og møte dem som kommer.

Det gir mye tilbake å være med. Her er det alltid et smil, og det er mange gleder og gode øyeblikk å ta med seg.

Blå Kors driver et bredt og allsidig arbeid som farvener vidt og gir mye til både yngre og eldre. Her er et verdifullt å være med om man er ung, voksen eller eldre.

Sommerkalender Tidgiver: Tom Jochumsen

Navn: Tom Jochumsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble tidligere i år pensjonist etter 38 år som lokomotivfører, Jeg er vokst opp sammen med Arvid Solheim som er daglig leder for Blå Kors Kristiansand. Da han fikk vite jeg skulle pensjonere meg, spurte han om jeg ville begynne i Blå Kors. Det passet som hånd i hanske. Det var ikke noe alternativ å skulle gå uten å ha noe meningsfylt å gjøre.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er avdelingsleder i Småjobbsentralen, og har hatt en 20 prosent stilling der. Fra 1. august økes denne til en 30 prosents stilling.

Ditt sivile liv:

Nå er jeg blitt pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er givende å være med. Blå Kors Kristiansand driver et variert og bredt arbeid, og gjør mye bra for veldig mange. Det er mange engasjerte mennesker som er med, og de er fint å se at mennesker kan komme tilbake til arbeidsliv og samfunn.

Småjobbsentralen spiller en viktig rolle i så måte. På en vanlig dag kan det variere fra en to-tre til en 10-15 som møter fast. Småjobbsentralen er en fin arena for arbeidstrening, og det er en engasjert og jobbvillig gjeng.

Din oppfordring til andre:

Det å bli kjent med menneskene som er med, gjør at man får en annen innfallsvinkel. Arbeidet er veldig givende, og det fine er at man kan bidra med det man kan og behersker.

Sommerkalender Tidgiver: Ole Ingebretsen

Navn: Ole Ingebretsen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble med som Tidgiver i slutten av mai i fjor, og ble ganske snart aktivt med i Småjobbsentralen, hvor vi pusset opp, malte og holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I vinter har jeg vært med i Småjobbsentralen fire dager i uken. Ettersom Småjobbsentralen ble lagt inn under Steg for steg da dette nye tilbudet ble etablert, er jeg nå med i Steg for steg. I Småjobbsentralen driver vi praktisk arbeid for en rekke personer og bedrifter. I løpet av ferien har jeg vikariert for Cato Wiig som leder Småjobbsentralen mens han har hatt ferie.

Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Vi skifter tak, kan snekre i en leilighet, pusser opp, vi har vært med under rehabiliteringsarbeidene i Skatehallen, vi driver med plenklipping, henter møbler og utstyr, og gjør en god del annet forefallende arbeid. I fjor pusset vi opp leiligheten hvor Steg for steg nå holder til. Oppdragene varierer mye, også hva omfanget angår. På en jobb kan vi være en mann, på den største var vi 10 stykker som var med da vi fikk et større flytteoppdrag.

Ditt sivile liv:

Det blir ikke tid til så mye annet utover å være med i Småjobbsentralen.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg visste lite om Blå Kors før jeg begynte. Det fine er at her får jeg levd et liv jeg hele tiden har drømt om, å hjelpe andre. Det gjøres med hele hjertet.

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er rett og slett helsebot!

Din oppfordring til andre:

Møteplassen er et av de beste tilbudene som Blå Kors har. Min oppfordring er å ta en tur innom å se om det er oppgaver du har lyst til å være med på.

Min klare oppfordring ellers er å ta vare på din neste!

Sommerkalender Tidgiver: Alice Hiberg

Navn: Alice Hiberg

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg hadde lyst til å bli med i et frivillig arbeid, og kjente litt til Blå Kors fra før. En dag da jeg gikk forbi, så jeg et skilt på utsiden for Posebyen Frivilligsentral, tok turen innom, og siden har jeg vært med, så det var litt tilfeldig at det ble akkurat her.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er blitt med i mye forskjellig, alt fra å være Tidgiver under ferieuken i regi av Blå Kors Ferier på Folkehøgskolen Sørlandet, til vertskap under Blå Torsdag- og Blå Gospelkonsertene, samt at jeg også er oppsøkende Tidgiver i kvinneboligen i Vågsbygd.

Ditt sivile liv:

Ferieuken på Birkeland ble noe helt spesielt. Vi var med og la til rette for deltakerne og var totalt en cirka 20 Tidgivere.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det har gitt mye tilbake å bli med, mange fine opplevelser. Jeg er blitt kjent med mange. Jeg kjente litt til Blå Kors fra tidligere, men arbeidet er mye større og omfattende enn det jeg visste på forhånd. Jeg har kjent meg velkommen fra første dag.

Din oppfordring til andre:

Prøv! Jeg er sikker på at dersom du ikke har vært med tidligere, vil du få mye tilbake ved å bli med. De fleste har anledning til å være med litt, og det fine er at vi selv kan bestemme hvor mye tid vi ønsker å bruke. Her er det med Tidgivere som er med en gang i året, til de som er aktivt med flere ganger i uken. Blir man med, så binder man seg ikke til mange timers deltakelse i uken.

Det er mye forskjellig å kunne være med på, så det er lett å finne noe som passer og interesserer.

Sommerkalender Tidgiver: Jonny Skaret

Navn: Jonny Skaret

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg bor i en av boligene til Blå Kors i Vågsbygdveien, og ble kjent med tilbudet som Blå Kors gir gjennom en av medarbeiderne i Blå Kors. Jeg kjente også en som jobber i Steg for steg og ble oppfordret til å bli med.
Jeg sliter med sosial angst og det re fint å komme seg ut, både fysisk og psykisk. Jeg merker stor forskjell fra jeg ble med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg var med under Blå Marked, og er også med i Villmarksgruppa.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det er fint å kjenne på at det er bruk for den innsatsen jeg gjør. Det har vært utrolig bra å bli med. Det er bra for helsa, og det er sosialt. Alternativet hadde vært bare å sitte hjemme.

Det er godt å kjenne på den mottakelsen jeg har fått i Blå Kors.

Nå har jeg vært rusfri i 14 måneder, og det å være med i Blå Kors er et viktig skritt for å komme tilbake til et rusfritt liv.

Jeg har også vært deltaker under den uken som Blå Kors Ferier arrangerte i slutten av juni. Det var svært bra å være med på. Det er mange år siden forrige ferietur!

Din oppfordring til andre:

Det er fint å ha noe å gå til, om det er en gang innimellom, eller en gang eller to i uken. Det gir mye tilbake.

Sommerkalender Tidgiver: Gro Heide Kristiansen

Navn: Gro Heide Kristiansen

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg var aktivt med i Livsglede for eldre, og satt i styret der frem til Livsglede for eldre ble lagt ned for tre og et halvt år siden.

Da jeg ble alene, var jeg klar på at det nyttet ikke å sitte hjemme og synes synd på meg selv, så jeg meldte meg inn i Norske Kvinners Sanitetsforening og er besøks- og følgesvenn der. Det er tre damer som jeg følger tirsdager og fredager, og vi gjør mye spennende sammen.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

I Blå Kors er jeg med på mye forskjellig, så som Helaften som er den store julefesten for mennesker som har vært eller er i rus, Blå Markedet som er det store markedet som arrangeres på våren, og Blå Dilten hver torsdag. Da er vi som regel en gjeng på en 25 til 30 personer som er med. Vi samles alltid etterpå til noe godt å bite i, og har vært mange ganger hos Scandic Kristiansand Bystanda.

Ditt sivile liv:

Jeg er i dag pensjonist.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye mer tilbake enn det jeg selv gir. Det er utrolig berikende, at man kan bidra og at andre kan ha glede av det du er med på. Det å se takknemligheten betyr jo mye.

Blå Dilten har jeg vært med på i 12 år, og det er rørende å se hvor mye det betyr for dem som er med, i tillegg til hva man får av smil, latter klemmer og mye takknemlighet.

Din oppfordring til andre:

Alle har litt tid til å gjøre noe forandre. Ingen har det så travelt at man ikke kan være med en time eller to i uken.

Det man får tilbake, kan ikke måles i penger. Jeg tror det blir mer og mer nødvendig med frivillig arbeid i tiden som kommer. Stat og kommune kan ikke gjøre alt. Uten frivilligheten stopper Norge.

Gjør man en innsats av overskudd, kjennes det ikke på som en plikt. Det er viktig å kjenne på at så mange mennesker i lokalsamfunnet trenger den hjelpen som frivilligheten gir.

Det er viktig å engasjere seg i samfunnet og yte en innsats. Det burde flere forstå, hvor man kan gi litt tilbake etter alt man selv har fått.

Sommerkalender Tidgiver: Ida Høitorp

Navn: Ida Høitorp

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg arbeidet tidligere som kokk og måtte omskoleres. Via NAV og prosjektet FRISK kom jeg i februar i år i kontakt med Blå Kors. På Bufetat anbefalte de meg å bli med.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg kjente ikke til Blå Kors Ung fra tidligere, og ble allerede i starten med i skateparken hvor jeg fikk arbeidstrening og fikk prøve ut hva som fungerte. Nå i sommer har jeg vært med på ulike stand, samt på en leirskole på Knaben, og har også blitt valgt inn i styret i Blå Kors Ung. Så jeg fikk rett og slett en rakettstart.

Jeg har også tre barn i avlastning, to en gang i måneden og i feriene for den tredje.

Ditt sivile liv:

Jeg er som nevnt i omskolering.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er spennende. Jeg har fått oppgaver jeg liker og trives med. Jeg har alltid likt å arbeide med barn og unge og det kjennes godt å kunne utgjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det. Så lærer man også å kjenne seg selv på en annen måte.

Din oppfordring til andre:

Min klare oppfordring er at hvis du ikke er med som tidgiver, at du prøver. Det gir mer glede enn du er klar over. Det å kjenne og bli kjent med andre er en fin ting. I stedet for å være skeptisk, så bli kjent med dem. De er ofte annerledes enn det man tror. Det beriker å være åpen for andres liv, meninger og tro.

Så ser jeg at jeg er med og gir hjelp der og da, at arbeidet er forebyggende, at unge kan få en trygg plass å komme. Det kan forhindre at barn og unge kommer i kontakt med miljøer som ikke er så bra.