Ledige stillinger

Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909 og er en felleskristen, diakonal forening som fremmer rusfrihet i samfunnet, hjelper russkadde og barnefamilier med rus- og psykiske problemer tett på livet. Blå Kors Kristiansand legger vekt på aktiviteter og tiltak med høyt faglig nivå. I Norge forøvrig driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.200 medlemmer og 1.200 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 medlemsorganisasjoner.

De siste årene har Blå Kors Kristiansand utviklet seg fra å være en forening med fokus på rusomsorg til å bli en viktig samfunnsaktør i Kristiansand og Agder. Vi drifter også to nasjonale virksomheter.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

50% stilling ledig i Blå Kors Kristiansand som prosjektkoordinator i «Hjerterom», tilhørende Blå Kors Ferier

Vi søker engasjert person med sterkt engasjement for gode ferietilbud til vanskeligstilte barnefamilier.

1-årig prosjektstilling som prosjekt-koordinator i «Hjerterom», tilhørende Blå Kors Ferier 50% stilling.

Blå Kors Ferier er en nasjonal virksomhet som holder til i Blå Kors Kristiansand. Vi er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet og psykiske utfordringer tett på livet. Feriene gir mulighet for avslapping og gøye aktiviteter både for liten og stor som kan gi både mestring og mening. Vi legger til rette for at barn og ungdom skal få opplevelser sammen med sine foresatte, slik at familien opplever å skape ferien sammen i trygge og gode rammer.
I 2018 ble det arrangert mange ulike typer ferier for barnefamilier, både vinter, vår sommer, høst og jul. I løpet av året hadde vi 622 deltakere på våre ferietilbud, og 922 personer sto på venteliste. Deltakerne var fra 33 forskjellige kommuner da vi er et nasjonalt ferietilbud.

I 2019 har vi utvidet ferietilbudet betraktelige, både med nesten en dobling i antall organiserte ferier, men også fått med et hotell på laget, samt inngår samarbeid med Abup om deres tilbud til ungdommer med fokus på psykisk helse, i tillegg har vi fått et bredere samarbeid med campingplasser rundt i landet, hvor denne stillingen vil ha sitt fokus.
For 5 år siden ble det opprettet et samarbeid med Blå Kors Ferier og Camping Sørlandet hvor da 13 campingplasser og feriesentre som er tilknyttet Camping Sørlandet har bidratt med gratis overnattingsdøgn gjennom skolens sommerferie disse årene. Prosjektet heter «Hjerterom» og har blitt svært populært. Dette året har vi kunne utvide til 25 campingplasser og feriesentre helt fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. I 2019 sendte vi nærmere 212 personer på ferie via dette prosjektet.

«Hjerterom» er et prosjekt med stor mulighet for å utvidelse, og et stort potensial. Vi ønsker å utvide dette og søker derfor etter en engasjert person som kan være med å ivareta det som allerede er etablert, og som kan videreutvikle prosjektet.

Vår nye «Hjerterom» PROSJEKTKOORDINATOR skal jobbe 50 %, med særlig ansvar for administrativt arbeid på dagtid, men må påregne noe reising, samt kvelds- og helgejobbing ved behov.

Sentrale arbeidsoppgaver for prosjekt-koordinatoren:

  • Utvikle og opprettholde god kvalitet i prosjektet «Hjerterom»
  • Samarbeid med aktuelle aktører både lokalt og nasjonalt for å ivareta og utvikle tilbudet
  • Koordinere og ivareta alle feriegjester som skal motta gratis overnatting i «Hjerterom»
  • Representere «Hjerterom» og Blå Kors Ferier i aktuelle fora
  • Markedsføring av «Hjerterom»
  • Bistå virksomhetsleder i øvrig administrativt arbeid

Kvalifikasjoner:
• Fortrinnsvis 3-åring relevant helsefaglig eller pedagogisk utdanning
• Søkere med administrativ utdanning er også aktuelle
• Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Erfaring:
• Fortrinnsvis erfaring fra forebyggende arbeid inn mot barn og unge
• Erfaring fra utvikling og koordinering av tilsvarende prosjekter
• Administrativ erfaring og interesse er også en fordel

Personlige egenskaper
• Sterkt engasjement for gode opplevelser til vanskeligstilte barnefamilier
• Nytenkende
• Selvgående
• Positiv og inkluderende
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel

Blå Kors Kristiansand tilbyr:
• En enestående mulighet til å være med på å videreutvikle et allerede vellykket prosjekt
• En unik mulighet til å medvirke i forebyggende arbeid hos barn og unge
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en meningsfull organisasjon
• Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø i tråd med vår visjon «med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening»

Stillingen innebærer i hovedsak arbeid på dagtid. Det vil være et behov for å være tilgjengelig for gjester/samarbeidspartnere via telefon gjennom sesong, da både på dag og kveldstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere informasjon kan du kontakte:
Synnøve Roland,
virksomhetsleder,
Blå Kors Ferier.
Tlf , +4748005881/synnove.roland@blakors.no.

Søknad med CV sendes til:
Mette Lilleeng Pettersen
HR ansvarlig
mette.pettersen@blakors.no.

Arbeidsgiver: Blå Kors Kristiansand
Stillingstittel: Prosjekt-koordinator
Sted: Kristiansand
Varighet: 1-årig prosjektstilling 50%
Søknadsfrist: 7. oktober
Lønn: Etter avtale
Tiltredelse snarest, eller etter avtale.