Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla.

Avdeling Loland i Vennesla er en stor behandlingsinstitusjon med rundt 40 plasser. Lolands tilbud er særlig godt egnet for unge med rusproblemer (18-35 år), da tilbudet er lagt opp som ett langtidsopphold opp mot et år med helhetlig behandling og mye aktiviteter.

Loland er tverrfaglig bemannet med psykiater, psykologer, leger, sykepleiere og vernepleiere. For tiden pågår et utviklingsarbeid sammen med RVTS-Sør for traumebevisst rusbehandling.

Ønsker du å vite mer:

Tlf: 35 90 47 00 (sentralbord)
Inntakskontor: 35 90 47 80
E-post: info@borgestadklinikken.no
Hjemmeside:
www.borgestadklinikken.no

Blå Kors Borgstadklinikken
Avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla med følgende tilbud:

  • Avrusningsenheter
  • Poliklinikker
  • Behandlingsenheter for alkohol / medikamentavhengighet, narkotiske stoffer og spill
  • Familieenhet
  • Skjermet Enhet for gravide