Blå Kors Sør Rehabilitering AS

  • Vi tilbyr gode og trygge boliger for personer som sliter med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Det ytes heldøgns oppfølging  for våre leietakere i henhold til avtale med Kristiansand kommune.
  • Vi tilbyr opptrening i de gjøremål og ferdigheter som kreves for å kunne bo godt i egen bolig og mestre egen hverdag og fritid.
  • Vi tilbyr støttesamtaler vedrørende rusrelaterte problemer.

Vår oppfølging tilrettelegges i henhold til den enkeltes forutsetninger, mål og behov.
Bygget består av 21 leiligheter og holder en god standard.

Kontakt:
Vågsbygdveien 3 – tlf: 907 60 717
Ole Vidar Sødal,  enhetsleder – tlf: 917 38 408
ole.vidar.sodal@bksr.no