Fast giver

Mange trenger hjelp, men vi klarer det ikke alene. Derfor trenger vi din hjelp. Ved å bli fast giver får dem som trenger det mest trygghet, varme og glede. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.

Bli fast giver

I over 100 år har Blå Kors med hjerte, kunnskap og kraft vært en trygg havn for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. Din støtte hjelper barn og ungdom gjennom forebygging, behandling og gode opplevelser. Våre hjelpetilbud er Barnas Stasjon for småbarnsfamilier, Kompasset for ungdom, Blå Kors Ferier og Snakk om Mobbing for både barn og ungdom.

Vi arbeider med forebygging på individ- og samfunnsnivå og mener at det enkelte menneske selv har kraft til å håndtere utfordringer og ta ansvar for eget liv. Blå Kors støtter mennesker i deres prosesser for bedre livsmestring.

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening