Barnas Stasjon er et nasjonalt tiltak i regi av Blå Kors Norge.
Det er i dag seks Barnas Stasjoner rundt om i landet og en av disse ligger i Posebyen i Kristiansand.

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide. De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter.

Den første Barnas Stasjon ble etablert i Fredrikstad i 2006. I forbindelse med TV-aksjonen Blå Kors i 2008, hvor Barnas Stasjon var et av hovedprosjektene, ble det etablert nye stasjoner i Trondheim, Hamar og Kristiansand. I 2011 fikk vi etableringer i Drammen og Nøtterøy/ Tønsberg.

Sist år hadde vi:

  • 25.000 besøkende
  • 700 middager til 14.000 gjester
  • 9.000 deltagere på Ferie- og fritidstilbud
  • 6.000 støttesamtaler med barn og voksne

For mer informasjon om program og tilbud ved de ulike stasjonene, gå inn på vår hjemmeside.

Siste nyheter fra Barnas Stasjon Kristiansand