Gode ferieopplevelser er viktige for både voksne og barn. De kan stadig tas frem i minnet og skaper både glede for det som har vært, og håp om nye fine opplevelser.

For barnefamiliene Blå Kors hjelper er ikke ferie en selvfølgelighet. Mange av barna har ferier og høytider som sine tøffeste dager. Når skole eller barnehage begynner igjen etter ferien, er det mange som ikke har lyst til å fortelle fra sin ferie.

Blå Kors ferier er for familier som har, eller har hatt, rusproblemer nært inn på livet. Ledere og frivillige legger til rette for at foreldre og barn kan ha fine opplevelser sammen. Å være sammen med andre i trygge omgivelser med aktiviteter og samhold skal gjøre det lettere for de voksne og se muligheten de selv har til å få en bedre hverdag.

Ofte kan man tenke at dette ikke er det viktigste i så tøffe liv. Men dette er mange ganger akkurat hva barna og familiene trenger. Fantastiske pusterom som gir håp og tro på en så mye bedre hverdag!

Kontaktperson: Maria Jacobsen
E-post: maria.jacobsen@blakors.no
Mob: 99 22 62 99

Siste nyheter om Blå Kors Ferier: