Nyheter

Hva hadde vel Blå Kors vært uten de mange kvinnene som dag etter dag, uke etter uke, år etter år, trofast møter opp og gjør en innsats for dem som trenger det.

Av Ivar Eidsaa

Et av de eldste arbeidene i regi av Blå Kors Kristiansand er Blå Kors Kvinneforening. I flere tiår har kvinnene kommet sammen. Annenhver mandag samles en god gjeng til samling klokken 11.30.

Til hvert møte er det bevertning, og annenhver gang er det en utlodning. Kvinnene som møter har selv med seg gevinstene som loddes ut. Pengene som møysommelig samles inn har kvinnene i mange, mange år valgt å bruke på å gi familier som virkelig trenger det, anledning til å kunne feriere sammen med andre som er i en liknende situasjon. På andre sider under www.blakorskrs.no finner du en omtale av arbeidet som Blå Kors Kristiansand har valgt å kalle Blå Kors Ferier.

Men det var kvinnene i Blå Kors som i sin tid startet opp dette tilbudet.