Nyheter

Hver eneste lørdag gjennom hele året, inviterer Blå Kors til lørdagskveld i lokalene i Gyldensløvesgate 60, med start fra klokken 19.00.

Av Ivar Eidsaa

Dette er blitt et tilbud som særlig den eldre garde fra 60 år og oppover har funnet populært. I en hektisk hverdag opplever noen av disse at deres barn og barnebarn bruker lørdagen til å besøke venner eller selv ha venner på besøk. Flere av seniorene opplever ofte å sitte alene på lørdagskvelden som for fleres vedkommende kan fortone seg noe lang.

For å motvirke at man sitter ensom alene, ønsker Blå Kors å invitere til møte i lokalene i Gyldenløvesgate 60.

Det sier sitt om hvor populært tilbudet er at mange sier «endelig nå er vi i gang» når sommerferien er over og arrangementet starter opp igjen etter ferien. Til hver samling er det som regel fullt. Ofte er vi mellom 90 og 100 som møtes på denne måten til sosialt lag med tale, sang og sosialt samvær, og noe godt å bite i.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og der du blant dem som ikke har vært med oss før, så skal du vite at du mer enn gjerne må ta turen innom.

Leder for tilbudet er Arne Olaf Foss, mobil 907 69 996.