Hver eneste søndag gjennom hele året inviterer Blå Kors Kristiansand til søndagsfrokost i Gyldenløvesgate 60.

Av Ivar Eidsaa

– Dette er et lavterskeltilbud til dem som måtte trenge det, sier Trond Gundersen.

Søndagsfrokosten arrangeres fra klokken 10.00-12.00.

Det er flere i Kristiansand som sliter med rus, og som i tillegg også kan oppleve at pengene ikke strekker til verken til mat eller sågar husly. Slik har det vært i mange år. I 2014 var det 22 år siden Blå Kors Kristiansand startet opp med dette tilbudet, og det er ingenting som tilsier at tilbudet vil bli lagt ned med det første, snarere tvert imot.

– Søndagsfrokosten er en anledning til å vise medmenneskelighet i praksis for de som virkelig trenger det. Her kan de som kommer få en matbit og en god kopp varm kaffe. De får med seg et lite andaktsord og noen sanger, legger han til.

Tilbudet omfatter mange. Vi når en gruppe på mellom 30 og 40 personer. Noen kommer ofte, andre av og til.

– Vi opplever at vi særlig får mange besøkende i sommerhalvåret. Det er nok en del som sliter med rus som sommerstid tar turen til Kristiansand. Det varmer når vi hører at flere av dem som kommer spør om vi vet om andre Blå Kors-foreninger i andre byer skal starte opp med det samme tilbudet, sier Gundersen.

Kontaktperson for tilbudet er Trond Gundersen, mobil 901 06 873.