Musikk er en utømmelig kilde til opplevelser, glede og energi. Musikk binder mennesker sammen, vekker følelser, gjør oss kreative, og har en stor positiv innvirkning på helse og velvære.

Ved Posebyen Kulturskole tilbyr vi instrument-undervisning i kombinasjon med sosial aktivitet. Vi er opptatt av at våre elever gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å treffe nye venner og utfolde seg sosialt.

Vi er opptatt av å gi likeverdige utviklingsmuligheter for alle elever uansett bakgrunn og forutsetninger.

Kursoversikt

Posebyen Kulturskole tilbyr per i dag undervisning innen rytmisk musikk (pop, rock, jazz og blues). Elevene får her mulighet til egenutfoldelse og til å samarbeide med profesjonelle utøvere innen musikkfeltet. Instrumentene det tilbys opplæring innen er per i dag: gitar, trommer, bass, piano, vokal. Det tilbys enkeltundervisning, samspill og det gis videre muligheten til å delta på prosjekter, workshops og konserter.

Vi er i tillegg i prosess med å utvikle undervisningskonsepter innen idrett og andre kunstgrener. Disse kurstilbud vil være tilgjengelig fra og med høsten 2017.

Alder og inndeling

Posebyen Kulturskoles undervisningstilbud gjelder primært for barn og ungdom i alderen 8 – 20 år. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak.

Undervisningsnivåene er inndelt i tre stadier: begynnerstadiet (elever som anses som nybegynnere/spilt mindre enn 1 år), mellomstadiet (elever som har spilt en stund, normalt (1-4 år), viderekomne (elever som har spilt lenge, normalt lengre enn 6 år).

Timeplan

Undervisningen følger Kristiansand Kommunes skolerute, og hver elev har 60 min. undervisning per uke. Ved skolekonserter, prosjekter og workshops blir det sendt ut egne individuelle timpleplaner.

Påmelding og pris

Påmelding til Posebyen Kulturskole er åpen hele året. Undervisningsåret deles i høstsemester og vårsemester. Eleven betaler for et semester av gangen. Faktura sendes fra Blå Kors Kristiansand i oktober og mars måned.

Pris for plass ved Posebyen Kulturskole er NOK 1 850,- pr. semester. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å bli tatt opp som elev ved Posebyen Kulturskole. Sommerkursene har løpende påmelding til alle kurs er fulle. Siste frist er 1. Juni.

Stipend

Ved Posebyen Kulturskole er vi opptatt av at alle skal få mulighet til elevplass, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Vi har derfor utviklet en stipendordning det er mulig å benytte seg av når pengene ikke strekker til. Man søker på en enkel måte ved å sende e-post til ronnie.jacobsen@blakors.no

KONTAKTINFORMASJON

Virksomhetsleder: Ronnie Jacobsen, tlf: 934 21 907, e-post: ronnie.jacobsen@blakors.no
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 60, 4616 Kristiansand
Åpningstid: Mandag – fredag, Kl. 10.00 – 20.00
Telefon sentralbord: 38 02 02 73

Posebyen Kulturskole