Blålauget: Hjelp oss å gi

– Vi ønsker å gi noe tilbake til de mange som hjelper oss, samtidig som vi også ønsker å gjøre arbeidet vårt kjent. Derfor inviterer bedrifter og organisasjoner til å bli med i Blålauget, også for å få en positiv verditilknytning til Blå Kors. Det forteller daglig leder Arvid Solheim i Blå Kors Kristiansand

Av Ivar Eidsaa

Nytt av året er at Blå Kors Kristiansand har startet opp to nye kulturtilbud som på kort tid er blitt veldig populære. Blå Torsdag er et månedlig konsertilbud innen pop, rock og blues. En rekke lokale og nasjonale artister har besøkt Blå Torsdag og hatt sine konserter, så som Jonas Fjeld, Knut Reiersud, Øyvind ”Elg” Elgenes, Johnny Augland, Erik Faber, Stein Roger Sordal og Ronnie Jacobsen.

Gjøre arbeidet kjent

Også Blå Gospel arrangeres en gang i måneden, med konsert og allsangtilbud innen gospel, og allsang ved Tom Jarle Istad Kristiansen. Lokale og nasjonale artister som allerede har opptrådt, er Norwegian Gospel Singers, Frøydis Grorud (kjent saksofinisten i Beat for Beat-bandet på NRK), og Ungdomsteamet, og med et fast orkester bestående av byens beste musikere.
Det er for å gjøre arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver enda mer kjent, at næringsliv og organisasjoner inviteres til å bli med i Blålauget, hvor det er lagt opp til to forskjellige pakker.
I den ene kan man ved å betale 25.000 kroner, få logoprofilering på plakater, rollup i konsertsalen, på annonser i dagsprsssen, på Facebook og på Blå Kors Kristiansands egen hjemmeside. I tillegg får man reserverte sponsorplasser på alle konsertarrangementer, hvor det hver gang også legges opp til at det hele blir en viktig og sosial arena, med mat i forkant av konsertene

Verditilknytning

I tillegg får man en verditilknytning til Blå Kors sitt veldedighetsarbeid. Her kan man støtte Blå Kors sitt viktige arbeid for vanskeligstilte mennesker i lokalsamfunnet, bidra til å gi samtlige av byens befolkning et gratis og kvalitetsmessig konserttilbud, og bidra til å styrke innholdet i konsertkonseptene Blå Torsdag og Blå Gospel. I tillegg kommer laugsamling med bespisning, underholdning, faglig påfyll, sosial hygge og muligheten for å bygge gode bedriftsrelasjoner. Det gis også mulighet for lunchkonserter i bedriften.
De som velger å betale 5.000 kroner får logoprofilering på samme måten, samt at også disse gis en verditilknytning til Blå Kors sitt veldedighetsarbeid.

Side-1-BlaLauget