40 år med Sødalstrioen

Leif Solheim med flere år bak seg i Blå Kors, Jarl Sund, Gunnar Bakke og Kåre Flottorp var datidens store kjendiser. I 40 år reiste Sødalstrioen land og strand rundt med forkynnelse og sang. I disse dager lanseres en dobbel-DVD på hele tre timer hvor noen av de mest kjente sangene og historien er tatt med.

Av Ivar Eidsaa

Sødalstrioen - Kåre Flottorp, Gunnar Bakke og Leif Solheim

Sødalstrioen bestod i noen år av Kåre Flottorp, Gunnar Bakke og Leif Solheim.

I 2010 var flere venner av Sødalstrioen samlet i Filadelfia i Kristiansand. Det sier litt om trioens popularitet at cirka 450 møtte opp på avskjedsfesten for å markere 40 år i  evangeliets og musikkens tjeneste.

Avskjedsfesten ble av det minneverdige slaget. Mange av de mest kjente sangene ble fremført. Diverse sanggrupper og musikere som stod Sødalstrioen nær ble utfordret til å synge to av trioens sanger.

Dobbel-DVD på tre timer

Det ble gjort lyd- og bildeopptak fra denne spesielle og minnerike kvelden. Det hele er nå blitt redigert, og resultatet er blitt den dobbel-DVD på i alt tre timer til sammen. Dermed blir det også mulig for andre å oppleve noe av den gode stemningen, og dermed en herlig blanding av vekkelsessanger, muntre historier og appeller – upolert, folkelig og direkte, slik mange opplevde Sødalstrioen på møter i det ganske land.

Leif Solheim, bror av Egil Solheim som sammen med Arne Gundersen utgjorde Egil og Arne, var i flere år ansatt i Blå Kors.

For Solheims del ble det fem år fra 1974 til 1979 som evangelister i Blå Kors. Deretter tre år som ettervernssekretær, og deretter hele 26 år på Borgestadklinikken avdeling Loland som det nå heter, innen han i 2011 ble pensjonist.

Vekkelsesmøter

Solheim reiste i flere år sammen med Jarl Sund og Kåre Flottorp. Solheim og Sund som sangevangelister i Blå Kors Krets Sørlandet. Gunnar Bakke var også med de første årene.

– Jarl og Leif stod i mye vekkelse, minnes Trond Gundersen, som på den tiden Leif og Jarl var sangevangelister, arbeidet som ungdomssekretær i Blå Kors.

Etter noen års virke kom Jarl Sund til. På bildet sees fra venstre Jarl Sund, Kåre Flottorp og Leif Solheim.

Etter noen års virke kom Jarl Sund til. På bildet sees fra venstre Jarl Sund, Kåre Flottorp og Leif Solheim.

På den tiden var Blå Kors kjent for mange og gode vekkelsesmøter, og overalt hvor Leif og Jarl kom, endte møtene ofte ut med at mange gav sitt liv til Gud.

– Det var en rik og god tid. Tiden med Sødalstrioen ble flott, sier Trond Gundersen.

Skulle du ønske å kjøpe DVD`en som nå er utgitt, er prisen 300 kroner pluss porto på 30 kroner. Den kan bestilles på email helge.johannesen@getmail.no eller ved å ringe 90 92 41 72. Også Trond Gundersen kan kontaktes, da på telefon 901 06