Bilde av Andreas Widerøe, ny IT-ansvarlig i Blå Kors Kristiansand

Ny IT-ansvarlig hos Blå Kors Kristiansand

Andreas Widerøe går fra å være virksomhetsleder for Vision Aktivitetspark til stillingen som IT-ansvarlig hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg har i en lengre periode vært både virksomhetsleder for Vision Aktivitetspark, samtidig som jeg har hatt ansvaret for driften av alle IT-løsningene hos Blå Kors Kristiansand. I tråd med at arbeidet til Blå Kors i Kristiansand har økt i omfang, har også behovet for en egen IT-ansvarlig økt tilsvarende, forteller Widerøe.

Arbeidet har vokst kraftig

Arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand har økt i omfang over lang tid. Arbeidsstokken teller i dag 40 ansatte i ulike stillingsprosenter i tillegg til flere hundre frivillige, og omfatter virksomheter som Steg for steg, Blå Kors Ung, Vision Aktivitetspark, Posebyen Kulturskole, Studio B, Barnas Stasjon Kristiansand, Barnas Stasjon Mandal, Barnas Stasjon Lyngdal, Posebyen Frivilligsentral, Blå Kors Ferier, Blå Kors Bo- og rehabiliteringssenter, Småjobbsentralen, Blå Kors Chat-senter som omfatter SnakkOmMobbing.no, SnakkOmPsyken.no og Ungprat.no, samt administrasjonen med daglig leder, økonomi, marked, samt Blå Kors Arbeid og Inkludering (tidligere Mjåvann arbeidstreningssenter).

Studerte informatikk

Widerøe har studert informatikk ved Universitetet i Oslo, og har siden 1998 jobbet innen fagområdet. Før han tiltrådte som virksomhetsleder for Vision Aktivitetspark arbeidet han som selvstendig næringsdrivende, blant annet for flere museer og organisasjoner i krysningen IT og film, samt med personvern rettet inn mot bedriftsmarkedet.