Ledige stillinger

Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909 og er en felleskristen, diakonal forening som fremmer rusfrihet i samfunnet, hjelper russkadde og barnefamilier med rus- og psykiske problemer tett på livet. Blå Kors Kristiansand legger vekt på aktiviteter og tiltak med høyt faglig nivå. I Norge forøvrig driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.200 medlemmer og 1.200 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 medlemsorganisasjoner.

De siste årene har Blå Kors Kristiansand utviklet seg fra å være en forening med fokus på rusomsorg til å bli en viktig samfunnsaktør i Kristiansand og Agder. Vi drifter også to nasjonale virksomheter.

Vi søker to miljøterapeuter til Barnas Stasjon Lister og Lindesnes

Vi søker to miljøterapeuter til Barnas Stasjon Lister og Lindesnes

Barnas stasjon er ett gratis lavterskeltilbud for gravide og småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Alle våre tilbud er gratis, og man trenger ikke henvisning for å komme til oss. Vi er en engasjert, tverrfaglig gruppe som sammen med familiene jobber forebyggende og med tidlig intervensjon.

Målet er å styrke barnets oppvekstvilkår og de voksnes foreldrekompetanse, foreldrefunksjon, og familienes nettverk. Ved å følge familier over tid, håper vi å kunne redusere sårbarhetsfaktorer, og øke beskyttelsesfaktorer. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter med en helhetlig tilnærming. Blå Kors Barnas Stasjon gir trygghet og omsorg for både barn og voksne.

Barnas Stasjon Kristiansand skal åpne en filial i Lister, og i den forbindelse ser vi etter en engasjert fagperson som ønsker å være med på å bygge opp Barnas Stasjon i et nytt område.
Barnas Stasjon Lindesnes i Mandal styrker teamet, og trenger nå en miljøterapeut med på laget.
Barnas Stasjon en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 7 stasjoner i Norge.
Våre verdier er Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft.

Vi søker:

 • Miljøterapeut i 60 % fast stilling i Barnas Stasjon Lister
 • Miljøterapeut i 80% fast stilling i Barnas Stasjon Lindesnes (Mandal)

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Primærkontakt for familier med fokus på individuelle mål og utvikling
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen
 • Tilrettelegge for endringsarbeid individuelt og i grupper
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/unge/foreldre
 • Delta og bidra til faglig utvikling ved Barnas Stasjon
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon
 • Internt og eksternt samarbeid i oppfølging av familier
 • Representere Barnas Stasjon og Blå Kors i aktuelle fora

Personlige kvalifikasjoner

 • Sterkt engasjement for barns oppvekstvilkår
 • God på samhandling med barn, foreldre og andre instanser
 • Faglig engasjert, ansvarsbevisst og selvgående
 • God lagspiller og relasjonsbygger
 • Positiv og imøtekommende
 • Evne å drifte og videreutvikle vårt faglige tilbud

Formelle kvalifikasjoner:

 • 3- årig relevant høyere utdanning innenfor fagområdene barnevern, pedagogikk, helse- og sosialfag.
 • Relevant videre- eller etterutdanning og/eller erfaring innen for eksempel barnesamtaler, rus, psykisk helse ol.
 • Erfaring med brukergruppen, forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i barnefamilier
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • En enestående mulighet til å være med på å bygge opp en ny Barnas Stasjon i Lister eller være med på å videreføre ett nyetablert tilbud i Mandal (Lindesnes)
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • En unik mulighet til å medvirke til positive endringer for barns oppvekstsvilkår
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på et positivt menneskesyn, enkelt individets iboende ressurser og endringsskapende arbeid.
 • Muligheter for kurs og kompetanseheving

Arbeidstiden er fordelt på dagvakter, samt en eller flere kveldsvakter i uken.
Noen reiser relatert til tur- og ferieopplevelser for brukerne, må påregnes.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

For nærmere informasjon om stillingen i Lister og Lindesnes, kan avdelingsleder i Lister kontaktes: Nina Nepstad 414 20 466, nina.nepstad@blakors.no

Vennligst merk din søknad med enten begge, eller den spesifikke stillingen du søker.
Søknadsfrist: 07.02.2020.

Søknad med CV sendes til:

HR Ansvarlig Mette Lilleeng Pettersen
Mette.pettersen@blakors.no / 47609289

Arbeidsgiver: Blå Kors Kristiansand
Stillingstittel: Miljøterapeut
Sted: Lindesnes og Lister
Varighet: Fast
Lønn etter avtale