Ledige stillinger

Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909 og er en felleskristen, diakonal forening som fremmer rusfrihet i samfunnet, hjelper russkadde og barnefamilier med rus- og psykiske problemer tett på livet. Blå Kors Kristiansand legger vekt på aktiviteter og tiltak med høyt faglig nivå. I Norge forøvrig driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har 2.200 medlemmer og 1.200 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 medlemsorganisasjoner.

De siste årene har Blå Kors Kristiansand utviklet seg fra å være en forening med fokus på rusomsorg til å bli en viktig samfunnsaktør i Kristiansand og Agder. Vi drifter også to nasjonale virksomheter.

50% fast stilling som medarbeider i vårt søknadsteam

Ønsker du en 50% stilling som medarbeider i vårt søknadsteam?

Blå Kors Kristiansand har i dag 10 virksomheter, og ca. 85 ansatte.

For å kunne drifte våre 10 virksomheter og Blå Kors Kristiansand i sin helhet, er vi helt avhengig av støtte, både fra det offentlige og fra private fond og legater. Midlene tildeles på bakgrunn av innsendte søknader som utarbeides av dedikerte personer i Blå Kors Kristiansand. Å søke midler, og rapportere på bruken av midler, er en sentral og viktig jobb i vår organisasjon. Vi søker deg som kanskje har erfaring fra tilsvarende arbeid, god skriftlig formidlingsevne og med interesse for ideell virksomhet.

«Med hjerte kunnskap og kraft, skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening»

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av søknader og rapporter for Blå Kors Kristiansand
 • Innhenting av nødvendig data og informasjon
 • Samarbeid med virksomhetsledere i Blå Kors Kristiansand

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel, men ikke ett krav
 • Erfaring fra tekstformidling i form av eksempelvis formelle publiseringer
 • Evne til å sette seg raskt inn i Blå Kors Kristiansand sitt arbeid, og våre virksomheter
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede personlige egenskaper:

 • Strukturert og målrettet i arbeidet
 • Engasjert, kreativ og initiativrik
 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å levere innen korte tidsfrister når dette er nødvendig
 • Fleksibel
 • Positiv

 Vi tilbyr:

 • 50% stilling i en meningsfull organisasjon i utvikling
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning
 • Ett trygt og inkluderende arbeidsmiljø

Arbeidssted er i Blå Kors Kristiansand sine lokaler.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdier og visjon.

Søknadsfrist: 22.11.2020

Tiltredelse: Snarest

CV, søknad og Case sendes gjennom finn.no til HR Ansvarlig Mette Lilleeng Pettersen.

Case som utarbeides i selve søknaden:

Skriv maks 100 ord om et tema som engasjerer deg. Dette sendes inn sammen med søknad og CV og vil medgå i grunnlaget for vurderingen av kandidatene.

 Spørsmål om stillingen kan rettes til Kirsten Rypestøl: 90811074/kirsten.rypestol@blakors.no

80 % midlertidig stilling som prosjektkoordinator

80% midlertidig stilling som Prosjektkoordinator.

 Arbeidssted: Blå Kors Kristiansand

Virksomhet: Posebyen Frivilligsentral

Stillingstittel: Prosjektkoordinator

Om arbeidsgiveren:
Blå Kors Posebyen Frivilligsentral (PFS) er en av Blå Kors Kristiansand sine ti virksomheter. Vi arbeider tett opp til vår visjon «Med hjerte, kunnskap og kraft, skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening» og vårt formål er å skape møteplasser og aktiviteter som fremmer frivillig innsats, for mennesker som av ulike årsaker har behov for vår tid.

Frivillige i Blå Kors omtales som Tidgivere. Tid er det viktigste vi har, og det viktigste vi kan gi hverandre. I dag er det omkring 700 registrerte Tidgivere i Blå Kors Kristiansand, som gir av sin tid til andre som befinner seg i utfordrende livssituasjoner.

 Ønsker du å være med å videreutvikle unike tilbud for eldre i Kristiansand?

Som prosjektkoordinator arbeider du med å øke det frivillige aktivitets- og omsorgstilbudet til eldre, men også for å styrke kvaliteten og ambisjonsnivået til de allerede eksisterende tilbudene. Din rolle vil være å tilrettelegge for at eldre i Kristiansand skal få muligheten til å delta i ulike aktivitetstilbud i felleskap med andre, og oppleve økt mestring og mening.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Etablere nye helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud for eldre i Kristiansand, som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet eller sosial tilbaketrekning
 • Legge til rette for å skape gode øyeblikk gjennom aktivitet, deltakelse og fellesskap
 • Jobbe målrettet og satse på økt frivillig innsats rettet mot seniorer og eldre i Kristiansand slik at man kan opprettholde og videreutvikle allerede etablerte aktivitetstilbud
 • Bidra med informasjon til brukergruppen om hvilke tilbud som allerede eksisterer, enten i regi av det offentlig eller frivillige organisasjoner
 • Rekruttering, opplæring, veiledning, motivasjon og oppfølging av Tidgivere og deltakere
 • Etablere og opprettholde kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetstilbudene i samarbeid med Tidgivere (frivillige) og andre samarbeidspartnere
 • Skape en bedre samhandling mellom offentlig og frivillig sektor i Kristiansand
 • Intern og ekstern markedsføring og representere virksomheten i aktuelle fora
 • Delta i kompetanseutvikling, nettverk og aktuelle forum

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen Helse og Sosialfag
 • Relevant erfaring innen feltet og med målgruppen
 • Gode skriftlige og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til offentlige og private aktører knyttet til målgruppen
 • Evne å drifte og videreutvikle tilbudet

Ønskede personlige egenskaper:

 •  Imøtekommende, tillits- og relasjonsbygger
 • Faglig engasjert og åpen for ny kunnskap
 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å organisere arbeidet målrettet og strukturert
 • Evnen til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser
 • En lagspiller
 • Fleksibel med god kapasitet

Vi tilbyr:

 • 80 % stilling frem til 28.01.2022, med mulighet for forlengelse
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag med engasjerte kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning
 • Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

Arbeidssted er i Blå Kors Kristiansand sine lokaler i Posebyen. Arbeidstid er primært på dagtid. Noe arbeid på ettermiddager, kveld og helger må påregnes. Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn.

Tiltredelse: snarest

Søknadsfrist: 22.11.2020

For nærmere opplysninger kontakt:

Virksomhetsleder for Posebyen Frivilligsentral: Benedikte Sofie Rom Abrahamsen

Telefon: 936 57 516 /benedikte.abrahamsen@blakors.no