mjats

I over 20 år har Mjåvann Arbeidstreningssenter hjulpet mennesker til en bedre livskvalitet. Visjonen vår er å hjelpe dem ”Et steg videre” slik at de kan:
– se muligheter i stedet for begrensninger
– få hjelp til å finne og dyrke frem talenter de kanskje tror de ikke har
– prøve seg i arbeidslivet med tett opp-følging og veiledning slik at de lettere skal få og beholde jobb

Vi har dataavdeling, cateringavdeling og snekkerverksted/utegruppe.

Mjåvann Arbeidstreningssenter har 3 arbeidsmarkedstiltak:
– Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
– Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
– Arbeid med bistand (AB).

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor hvis du vil søke deg inn på Mjåvann Arbeidstreningssenter.

Ta kontakt med oss dersom du vil kjøpe tjenester fra cateringavdelingen, snekkerverkstedet eller vedlikeholdsgruppa. Et oppdrag hos oss er en hånds-rekning til noen som trenger det.

Kontakt:
Mjåvann Arbeidstreningssenter,
Mjåvannsvegen 1,
4628 Kristiansand.
Telefon 38 18 26 82
post@mjats.no
www.mjats.no