Sammen forandrer vi byen

I over 100 år har Blå Kors med hjerte, kunnskap og kraft vært en trygg havn for mennesker i vår by som av ulike årsaker sliter i hverdagen.

Det skal vi fortsatt være.

Mange har det tøft. Blant annet kommer 1 av 10 barn hjem til rus hver dag. Andre sliter med psykiske lidelser, isolasjon og ensomhet. Fattig og rik, syk og frisk – rusen fører til mye smerte for den det gjelder, for pårørende og for samfunnet.

Blå Kors er en betydelig aktør innen rusomsorg i vår by. Mange trenger hjelp, men vi klarer det ikke alene. Derfor inviterer vi deg til å gjøre en forskjell. Bli fast giver. Da er du med på å spre trygghet, varme og glede til alle i vår by som trenger det mest. Og siden det offentlige dekker husleie og lønnsutgifter, går dine gaver i all hovedsak til omsorg og aktivitet – en middag og et sted å spise, et trygt sted å være sammen med mor og far, en god klem og ei hånd å holde i.

Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp. Tusen takk for at du er med oss!