Gi de stemmeløse en tydelig røst

– bidra til å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste.

Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier. Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som, blant annet ved å delta på årsmøtene i lokalforeningen. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp. Som medlem mottar du Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året.

Kontingent:

Ordinært medlemskap: 350,- pr år Ektepar: 450,- pr år Familiemedlemskap: 500,- pr år Unge medlemmer: 100,- pr år inntil det året man fyller 26 (se informasjon om Blå Kors’ ungdomsarbeid)

Hjelpearbeidet til Blå Kors

 • Behandling av alkohol-, narkotika- og spillavhengighet
 • Oppfølging i etterkant av behandling, nytt sosialt nettverk, bolig, arbeidstrening
 • Tilbud til småbarnsfamilier i “faresonen”
 • Behandling av gravide rusmisbrukere
 • Tilbud for unge som vokser/har vokst opp i hjem med rus
 • Ferietilbud
 • Informasjonsarbeid mot helsestasjoner, barnehager og skoler
 • Videregående skoler
 • Barn- og ungdomsaktiviteter, blant annet speidergrupper
 • Fengselsarbeid
 • Internasjonalt forebyggende arbeid og behandlingsarbeid
 • Alkohol-/ruspolitisk arbeid, påvirkning i politiske miljøer både nasjonalt og internasjonalt
 • Hjelp på gata, kontaktsentre
 • Krisesenter