Blå Kors Barnas Stasjon

Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra 0-8 år er målgruppen vår, samt gravide.

Blå Kors Ferier

«Dagene gikk så fort, men minnene vil vare livet ut». Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet og psykiske utfordringer tett på livet.

Blå Kors Foreningen

Blå Kors Foreningen

Tradisjonelle, evangeliske møter og sangmøter har vært et av fundementene helt siden etableringen i 1909, og det arrangeres fremdeles møter hver uke. I tillegg driver foreningen et stort omsorgsarbeid for mennesker som trenger trygghet og nettverk.

Blå Kors Posebyen Frivilligsentral

Blå Kors Posebyen Frivilligsentral

Posebyen Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Det er mye du kan engasjere deg i. Se våre aktiviteter og arrangementer.

Blå Kors Posebyen Kulturskole

Blå Kors Posebyen Kulturskole

En bedre barndom gjennom kunst og kultur. Vi er opptatt av at våre elever gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å tre e nye venner og utfolde seg sosialt.

Blå Kors Snakkommobbing.no

Blå Kors Snakkommobbing.no

Snakkommobbing.no er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer du i direkte kontakt med en fagperson. Tjenesten er helt anonym og helt gratis.

Blå Kors Steg for Steg

Blå Kors Steg for Steg

Steg for Steg er et tilbud både før, under og etter behandling i tett samarbeid med Blå Kors og kommunen. Hensikten er sosial integrering med fokus på bolig, nettverk, arbeid og fritid.

Blå Kors Ung

Blå Kors Ung

Blå Kors Ung Kristiansand er for ungdom opp til 26 år. Vi ønsker å motivere til en rusfri livsstil i trygge omgivelser og med varierte, sosiale aktiviteter. Forebygging og informasjon er kjernen i arbeidet.